Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  - www.premier.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej  -   www.gov.pl/web/edukacja
Ministerstwo Finansów  -   www.gov.pl/web/finanse
Ministerstwo Energii  -    www.gov.pl/web/energia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  -   www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  -  www.gov.pl/web/nauka
Ministerstwo Obrony Narodowej  -   www.gov.pl/web/obrona-narodowa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  -   www.gov.pl/web/rodzina
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  -   www.gov.pl/web/rolnictwo
Ministerstwo Rozwoju  -  www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj
Ministerstwo Sportu i Turystyki  -   www.msit.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.gov.pl/web/mswia
Ministerstwo Cyfryzacji  -  www.gov.pl/web/cyfryzacja
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  -   www.gov.pl/web/dyplomacja
Ministerstwo Sprawiedliwości  -  www.gov.pl/web/sprawiedliwosc
Ministerstwo Środowiska  -  www.gov.pl/web/srodowisko
Ministerstwo Zdrowia  -   www.gov.pl/web/zdrowie
Ministerstwo Infrastruktury - www.gov.pl/infrastruktura
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - www.gov.pl/web/gospodarkamorska
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia