Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  -   www.kprm.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej  -   www.men.gov.pl
Ministerstwo Finansów  -   www.mf.gov.pl
Ministerstwo Energii  -     www.me.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  -   www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  -   www.mnisw.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej  -   www.mon.gov.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  -   www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  -   www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju  -   www.mr.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki  -   www.msport.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji -  www.msw.gov.pl
Ministerstwo Cyfryzacji  -  www.mc.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  -   www.msz.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości  -   www.ms.gov.pl
Ministerstwo Środowiska  -   www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia  -   www.mz.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury - www.gov.pl/infrastruktura
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - www.mgm.gov.pl