Wydział Koordynacji Świadczeń

Dyrektor wydziału:
Agnieszka Krzysiak
Pok. Nr 299
Tel. 58 30 77 799

Zastępca dyrektora wydziału:
Dorota Amejko-Moroz
Pok. Nr 299 A
Tel. 59 30 77 609


Sekretariat:
tel. 58 30 77 799
fax: 58 30 77 798
nr pokoju: 299 M
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Informacyjny

Znajduje się w pokoju nr 299Ł - w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

Kontakt osobisty – Pracownicy udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny – infolinia pod nr 58 30 77 596 i 58 30 77 526  dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00.


Do zakresu działania Wydziału Koordynacji Świadczeń należy w szczególności:
1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
3. sporządzanie sprawozdań dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w związku z koordynacją systemu społecznego;
4. prowadzenie postępowań windykacyjnych w sprawach nienależnie pobranych świadczeń wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


DECYZJE 

1) Zobacz w jakich krajach obowiązują zasady dotyczące koordynacji - Kliknij

2) Świadczenia, które podlegają koordynacji - Kliknij

3) Rodzaje aktywności zawodowej - Kliknij

4) Wybierz opcję, która pasuje do sytuacji Twojej rodziny:

A) Pracownik delegowany - pracownik posiadający dokument A1

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat pracowników delegowanych - Pracownik delegowany – podstawowe informacje

B) Osoby ubezpieczone w KRUS

C) Osoba z prawem do zasiłku dla bezrobotnych

D) Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne

PLIKI DO POBRANIA_DECYZJE

1) Ankieta na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. z 2018 poz. 2220) -  Kliknij
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134) - Kliknij
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij

FORMULARZE UNIJNE - WNIOSKI ZŁOŻONE ZA GRANICĄ

Od dnia 01.05.2010 r. formularze z serii E 400 zostają zastąpione przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED). Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, gdy uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstało przed dniem wejścia w życie rozporządzeń 883/04 oraz 987/09, czyli przed 01.05.2010 r. lub w przypadku wystawienia takiego formularza przez instytucję właściwą innego kraju UE. 

Wymogi dotyczące jeszcze funkcjonujących formularzy serii E 400:

Instytucją występującą z formularzem serii E 400 jest instytucja właściwa do wypłaty świadczeń w kraju zatrudnienia wnioskodawcy. Instytucja ta przesyła formularz wypełniony w części A i ostemplowany w rubryce 5 części A do instytucji właściwej w kraju zamieszkania członków rodziny wnioskodawcy.

Formularze serii E 400 powinny być wydane przez instytucje właściwe Państw Członkowskich w języku urzędowym danego kraju. Formularze powinny spełniać wymogi formalne, powinny być w części A wypełnione i ostemplowane pieczęcią urzędową oraz podpisane przez urzędnika. Formularze unijne z serii E 400 składają się z „części A i B”.

Do wypełnienia formularza E 411 niezbędne jest dostarczenie - Kliknij i pobierz 

Do wypełnienia formularza E 401 niezbędne jest dostarczenie - Kliknij i pobierz

 

PLIKI DO POBRANIA_FORMULARZE

1) Formularze Unijne_komplet załączników - Kliknij i pobierz

 Nie wiesz jak wypełnić załączniki? - Kliknij i pobierz wzór_1

2) Formularze_Unijne_zamieszkiwanie (dla Danii) - Kliknij i pobierz 

Nie wiesz jak wypełnić załączniki? - Kliknij i pobierz wzór_2-DANIA