Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 14 grudnia 2017 roku, dot. wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.:„Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń (...), sprawa nr WI-II.7840.2.89.2017.EL-s
z dnia 14 grudnia 2017 roku, dot. wpłynęła skarga na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia 02 października nr WI-IV.7821.1.2a.2017.ESD odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Starosty Lęborskiego nr 226/2017 znak B.6740.21.2017.AE z dnia 29 maja 2017r. sprawa nr WI-IV.7821.2a.2017.ESD
z dnia 5 grudnia 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej 15kV”, sprawa nr WI-IV.746.6.2017.AW
z dnia 11 grudnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”, sprawa nr WI-X.747.1.37.2017.BK.b
z dnia 11 grudnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”, sprawa nr WI-X.747.1.36.2017.BK.b
z dnia 8 grudnia 2017 roku, dot. wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.:„Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Słupsk (etap II)”, sprawa nr WI-II.7840.1.300.2017.AG-g
z dnia 8 grudnia 2017 roku, dot. wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.:„Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Słupsk (etap I)”, sprawa nr WI-II.7840.1.299.2017.AG-f
z dnia 8 grudnia 2017 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz – Kartuzy”, sprawa nr WI-II.7820.14.2017.MW - j
z dnia 6 grudnia 2017 roku, dot. wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-II.7840.1.304.2017.SJ-b
z dnia 6 grudnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”, sprawa nr WI-X.747.1.38.2017.AM.b
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne