Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 22 czerwca 2017 roku, została wydana decyzja nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa budynku nr 144 w kompleksie wojskowym w Redzikowie wraz z budową i wymianą przyłączy i zewnętrznych instalacji podziemnych: elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, a także budową 5-cio stanowiskowego parkingu, placu manewrowego i ciągów pieszych”, sprawa nr WI-IV.746.3.2017.AW
z dnia 20 czerwca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 10zrid/2017/AG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 20 w miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK20 (...), sprawa nr WI-II.7820.10.2017.AG-f
z dnia 14 czerwca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr WI-I.7821.1.8.2017.JW, na mocy której utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Chojnickiego z dnia 22 marca 2017 roku, nr AB.670.1.2017, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej na odcinku od miejscowości Łąg do miejscowości Bukowa Góra (...), sprawa nr WI-I.7821.1.8.2017.JW
z dnia 14 czerwca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr WI-I.7821.1.9.2017.KM, w której zaskarżoną decyzję Starosty Wejherowskiego nr AB.6745.11.2016.17.D.I z dnia 21 marca 2017 r., sprawa nr WI-I.7821.1.9.2017.KM
z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.4.5.2015.MKH z dnia 22.05.2015 r., sprawa nr WI-II.7820.4.5.2015.MKH - t
z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie sprostowania omyłki w decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.4.5.2015.MKH z dnia 22.05.2015 r. - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla, ZADANIE 3B:DW 522 Kamienna – Prabuty (...), sprawa nr WI-II.7820.4.5.2015.MKH - o
z dnia 13 czerwca 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”., sprawa nr WI-IV.7820.2.2017.TH
z dnia 12 czerwca 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych (zlokalizowanych na klastrze C i D),(...), sprawa nr WI-X.747.1.4.2017.AM.i
z dnia 12 czerwca 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 – etap I, na podstawie opracowania pn. Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 22 do przekroju 2+1 na odcinku Czarlin – Knybawa”, sprawa nr WI-II.7820.11.2017.AG-b
z dnia 8 czerwca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 134/2017/AG z dnia 06 czerwca 2017 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:„Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie”, sprawa nr WI-II.7840.1.120.2017.AG-a
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne