Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 18 lipca 2018 roku, dot. wydania w dniu 17 lipca 2018 r. decyzji nr WI-III.7821.1.14.2018.EK utrzymującej w mocy decyzję Starosty Kartuskiego z dnia 26.02.2018 r. nr B.6740.2615.2017.MC zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej - ulicy Lisiej wraz z rozbudową fragmentu ulicy Dobrzewińskiej w miejscowości Chwaszczyno", sprawa nr WI-III.7821.1.14.2018.EK-b
z dnia 18 lipca 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV”, sprawa WI-IV.746.12.2018.AW
z dnia 17 lipca 2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, sprawa nr WI-III.7820.8.2018.MKH-f
z dnia 11 lipca 2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie chodnika w m. Gościszewo (...)", sprawa nr WI-III.7820.10.2018.MM-h
z dnia 13 lipca 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej”, sprawa nr WI-IV.746.14.2018.AW
z dnia 12 lipca 2018 r. dot. wydania w trybie odwoławczym decyzji nr WI-III.7821.1.15.2018.EK utrzymującej w mocy decyzję Starosty Kartuskiego z dnia 16.04.2018 r. nr B.6740.2342.2017.DW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie Gminy Stężyca ODCINEK 3 ETAP 2(...)
z dnia 12 lipca 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na odcinku drogi krajowej nr 6 do miejscowości Reblino”, sprawa nr WI-IV.746.11.2018.AW
z dnia 12 lipca 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Grabno do miejscowości Wodnica”, sprawa nr WI-IV.746.10.2018.AW
z dnia 12 lipca 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa nowego obiektu inżynieryjnego (przejście pod torami) pod linią kolejową nr 405 w km 145,9+19”, sprawa nr WI-IV.746.9.2018.AW
z dnia 11 lipca 2018 roku, dot. wydania decyzji w trybie odwoławczym od decyzji decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/286/17/K z dnia 10.11.2017r. (sygn. akt AB.6740.715.2017.RW), zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Do Morza w Mechelinkach" , sprawa nr WI-III.7821.1.1.2018.EK
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne