Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 19 października 2017 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w Kartuzach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte do parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w ramach budowy węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi, budowy ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy, odcinek wzdłuż ul. Wzgórze Wolności”, sprawa nr WI-II.7820.15.2017.AG-f
z dnia 19 października 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:„Budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń”, WI-X.747.1.26.2017.AM.g
z dnia 18 października 2017 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 20 polegająca na budowie chodnika w m. Chwaszczyno w km ok. 308+293 ÷ 309+285 oraz w km ok. 309+520 ÷ 309+820 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w woj. pomorskim w miejscowości Chwaszczyno w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” sprawa nr WI-II.7820.12.2017.MW - h
z dnia 18 października 2017 roku, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.27.2017.OM
z dnia 18 października 2017 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.31.2017.BK.b
z dnia 18 października 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:"Budowy napowietrznej dwutorowej linii 400kV Grudziądz - Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.25.2017.AM.g
z dnia 18 października 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:„Budowy napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.24.2017.AM.h
z dnia 13 października 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:„Budowy napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.23.2017.AM.L
z dnia 12 października 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 233/2017/AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.: „Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 104, 105, (...), sprawa nr WI-II.7840.1.257.2017.AG-g
z dnia 11 października 2017 roku, dot. wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr: 4, 5, 9, (...), sprawa nr WI-II.7840.1.281.2017.SJ
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne