Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 19 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, sprawa nr WI-X.747.1.4.2018.BK.f
z dnia 21 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Ustka - Rowy”, sprawa nr WI-IV.746.6.2018.AW
z dnia 18 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” , sprawa nr WI-X.747.1.5.2018.AM.g
z dnia 18 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla nowego przystanku osobowego Subkowy Centrum na działkach ewidencyjnych: 188/13, 188/11, 191, 346, 392/2, 401/3 w obrębie 0005 Subkowy, jednostka ewidencyjna 221405_2 Subkowy, w gminie Subkowy, województwo pomorskie (...), sprawa nr WI-III.7840.2.20.2018.AG-e
z dnia 15 maja 2018 roku, dot. zobowiązania Inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała”, sprawa nr WI-III.7820.2.2018.AG-h
z dnia 10 maja 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.: „Budowa tymczasowego połączenia (sieci elektroenergetycznej o napięciu 220kV) dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo z istniejącą linią 220kV Żydowo – Gdańsk 1”, sprawa nr WI-III.7840.1.20.2018.AG-b
z dnia 9 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Przebudowa budynku koszarowo – administracyjnego wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych wraz z budową infrastruktury zewnętrznej”, sprawa nr WI-IV.746.5.2018.AW
z dnia 9 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej pod torem linii kolejowej nr 229 Gdańsk – Stargard Szczeciński”, sprawa nr WI-IV.746.4.2018.AW
z dnia 2 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch dwutorowych linii napowietrznych z SE Pelplin do miejsca wpięcia w linię Subkowy/Lignowy", sprawa nr WI-X.746.1.11.2018.AM.e
z dnia 30 kwietnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała”, sprawa nr WI-III.7820.2.2018.AG-b
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne