Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 1 sierpnia 2017 roku o sporządzeniu projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Wieprzy wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do konsultacji społecznych przedmiotowych projektów ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
z dnia 17 sierpnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz –- Pelplin –- Gdańsk „Przyjaźń”, w gminie Skarszewy - sprawa nr WI-X.747.1.16.2017.AM.b
z dnia 10 sierpnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”, w gminie Słupsk (etap VI), sprawa nr WI-X.747.1.15.2017.AM.b
z dnia 9 sierpnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”, w gminie Słupsk (etap V), sprawa nr WI-X.747.1.14.2017.AM.b
z dnia 8 sierpnia 2017 roku, dotyczącego wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie o pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie gminy Kępice (etap II) „ , sprawa numer WI-II.7840.1.210.2017.AG-b
z dnia 8 sierpnia 2017 roku w/s postępowania o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania polegającego na budowie napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń.
z dnia 7 sierpnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk”, w gminie Słupsk (etap IV)”, sprawa nr WI-X.747.1.12.2017.AM.b
z dnia 7 sierpnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.11.2017.DMS.b 15:11
z dnia 02 sierpnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla: „Budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk”, sprawa nr WI-X.747.1.10.2017.AM.b
z dnia 31 lipca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”, sprawa nr WI-IV.7820.2.2017.TH
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne