Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 24 marca 2017 roku, o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, odcinek D od m. Godziszewo do m. Kokoszkowy, o długości ok. 13,5 km”, sprawa nr WI-II.7820.4.2017.MKH.B
z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23+175 – 23+575 oraz w km ok. 25+770 – 26+350, w m. Kruszyna w km ok.(...), sprawa nr WI-IV.7820.1.2017.TH
z dnia 9 marca 2017 roku, w sprawie wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:„Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, sprawa nr WI-X.747.1.1b.2017.AM
z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6740.2549-6.2013/2014.4-SA.345087 z dnia 16 maja 2014 roku, sprawa nr WI-II.7840.1.365.2016.MM
z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Stocznia jachtowa wraz z infrastrukturą techniczną", sprawa nr WI-II.7840.1.353.2016.MM
z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7840.1.542.214.2013.MM z dnia 4 czerwca 2014 roku, sprawa nr WI-II.7840.1.335.2016.MM
z dnia 16 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa budynku nr 34 z przeznaczeniem na kaplicę i salę wielofunkcyjną w kompleksie wojskowym w Redzikowie”, sprawa nr WI-IV.746.1.2017.AW
z dnia 13 marca 2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, odcinek E: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława”, sprawa nr WI-II.7820.2.2017.AG
z dnia 9 marca 2017 roku, w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Malbork w ciągu drogi krajowej nr 22, granica państwa – Gorzów Wielkopolski – Grzechotki – granica państwa – ETAP I, sprawa nr WI-II.7820.13.2013.OA-j
z dnia 06 marca 2017 r. - w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, odcinek C od miejscowości Gołębiewo do miejscowości Gołębiewko, o długości ok. 2,613 km”,sprawa nr WI-II.7820.1.2017.MKH.B
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne