Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 8 lutego 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 26/2017/SG zmieniającą pozwolenie na budowę nr WI‑II.7840.1.212.263.2014.IT z dnia 04.07.2014 r., sprawa nr WI-II.7840.1.9.2017.SG-c
z dnia 2 lutego 2017 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej., sprawa nr WI-II.7820.1.16.2016.MKH.B
z dnia 2 lutego 2017 r., o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Wojewody Pomorskiego nr WI.I.7821.1.6.2016.DW z dnia 8 listopada 2016 roku., sprawa nr WI-I.7821.1.6.2016.DW
z dnia 31 stycznia 2017 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa linii kablowej 15kV i budowa linii kablowej 0,4kV”, sprawa nr WI-IV.746.2.2017.AW
z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 1zrid/2017/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Sierakowice – Wygoda Sierakowska w ramach realizacji projektu budowy Kaszubskiej Trasy Rowerowej, sprawa nr WI-II.7820.1.14.1.2016.MKH.B
z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa chodnika i budowa przepustu w miejscowości Zielin”, sprawa nr WI-IV.746.16.2016.AW
z dnia 27 stycznia 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa – budowa obwodnicy terenu technicznego na terenie kompleksu wojskowego w Ustce”, sprawa nr WI-IV.746.15.2016.AW
z dnia 23 stycznia 2017 roku, w sprawie sprostowania omyłki w decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7119/7-09/6/09 z dnia 13.08.2009r., sprawa nr WI-II.7119/7/09/IR-c
z dnia 17 stycznia 2017 roku, w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego Nr WI-II.7840.1.341.290.2016.KK z dnia 09 grudnia 2016 r., sprawa nr WI-II.7840.1.341p.2016.KK
z dnia 13 stycznia 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”, sprawa nr WI-IV.7820.5.2016.TH
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne