Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 20 września 2018 roku, w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa pomorskiego i miasta Gdańska będącego siedzibą Wojewody i Sejmiku Województwa.
z dnia 14 września 2018 roku, dot. uchylenia zaskarżonej decyzji Starosty Nowodworskiego nr ZRID-2/2018 z dnia 01.03.2018 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Polnej, ul. Na Wspólnej, ul. Zagonowej od ul. Polnej do ul. Na Wspólnejw Nowym Dworze Gdańskim", sprawa nr WI-III.7821.1.12.2018.EK
z dnia 11 września 2018 roku, dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach”, sprawa nr WI-III.7820.5.2018.MKH-j
z dnia 6 września 2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Bobowo – Jabłówko”, sprawa nr WI-III.7820.7.2018.AZ-h
z dnia 29 sierpnia 2018 roku, dot. zobowiązania Inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 polegająca na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Gowidlino i Kawle”, sprawa nr WI-III.7820.11.2018.AZ-f
z dnia 27 sierpnia 2018 roku, dot. uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo – Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213”.sprawa nr WI-III.7820.9.2018.AZ-f
z dnia 24 sierpnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, sprawa nr WI-X.747.1.7.2018.AM.m
z dnia 23 sierpnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa peronu p.o. Słupsk Strefa na linii kolejowej nr 405 w km 176+930”, sprawa nr WI-IV.746.16.2018.AW
z dnia 23 sierpnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV”, sprawa nr WI-IV.746.15.2018.AW
z dnia 22 sierpnia 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 polegająca na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Gowidlino i Kawle”, sprawa nr WI-III.7820.11.2018.AZ-b
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne