Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 15 listopada 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa. Etap II inwestycji, tj. odcinek od km 340+375 do km 343+383, sprawa nr WI-III.7820.13.2018.MKH-B
z dnia 7 listopada 2018 roku, dot. utrzymania w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2018 r. nr RAAII.6740.8.4.2018.BB-694/droga rowerowa, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni", sprawa nr WI-III.7821.1.21.2018.EK
z dnia 7 listopada 2018 roku, dot. wydania decyzji nr 68z/2018/AZ z dnia 6 listopada 2018 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminalu Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia (...), sprawa nr WI-III.7840.2.41.2018.AZ-a
z dnia 2 listopada 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV”, sprawa nr WI-IV.746.19.2018.AW
z dnia 2 listopada 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia (15kV) w postaci kablowej linii 15kV nr 003000-151 relacji GPZ Ustka – Wicko Morskie od stanowiska słupowego nr 70(...), sprawa nr WI-IV.746.18.2018.AW
z dnia 31 października 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn160 w miejscowości Lębork”, sprawa nr WI-IV.746.17.2018.AW
z dnia 25 października 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Krzywoustego w Lęborku (DW214) od ul. Toruńskiej do ul. Kościuszki – budowa drogi rowerowej i zatoki autobusowej”,sprawa nr WI-III.7820.12.2018.AZ-b
z dnia 11 października 2018 roku, dot. utrzymania w mocy decyzję Starosty Puckiego z dnia 20.06.2018 r. nr AB/RW-6740/89/GK (sygn. akt AB.6740.495.2018.RW) o zezwalaniu na realizacje inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błota Drugie - Goszczyno", sprawa nr WI-III.7821.1.22.2018.EK
z dnia 12 października 2018 roku, dot. inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej na działce nr 26, w celu połączenia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych”, sprawa nr WI-III.7821.1.4.2018.MM-h
z dnia 9 października 2018 roku, dot. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 10.07.2018 r. nr WI-III.7821.1.1.2018.EK uchylającą w części decyzję Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/286/17/K (...), sprawa nr WI-III.7821.1.1.2018.EK
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne