Rozmiar czcionki: A- A A+
#Dobre2Lata na Pomorzu
#Dobre2Lata na Pomorzu

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, dyrektorzy wydziałów PUW, szefowie służb mundurowych i instytucji z tzw. administracji zespolonej uczestniczyli dziś w konferencji…

17 listopad 2017 | Więcej
Wojewoda u „Seniorów z energią"
Wojewoda u „Seniorów z energią"

- „Seniorzy z Energią” to świetna inicjatywa. To ukłon w stronę tych, których życiowe doświadczenie i wiedza są nie do…

16 listopad 2017 | Więcej
Drogi. Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie
Drogi. Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

W Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opublikowana została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu…

13 listopad 2017 | Więcej
Punkt informacyjny w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Punkt informacyjny w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Informujemy, że w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku działa już nowy punkt informacyjny. Znajduje się w…

08 listopad 2017 | Więcej
Bezpłatna infolinia i noclegownie dla bezdomnych
Bezpłatna infolinia i noclegownie dla bezdomnych

Zima to czas szczególnie ciężki dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych oraz seniorów żyjących samotnie. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zwraca się z…

07 listopad 2017 | Więcej
Ważne zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Ważne zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie zmian w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z…

25 październik 2017 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą nadal  pracuje blisko 280 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają zagrożenia stwarzane przez powalone drzewa, uzupełniają zabezpieczenia uszkodzonych dachów, poprawiają zamontowane plandeki, wspomagają żołnierzy przy udrażnianiu rzeki Brdy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych, usuwają pochylone drzewa nad domkami letniskowymi. Dodatkowo strażacy odpompowywali wodę z zalanych piwnic i dróg po ostatnich obfitych deszczach. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (299 żołnierzy i 158 jednostek sprzętu wojskowego) wspiera Policja. 

czwartek, 24 sierpnia 2017 13:09 | Więcej

Informujemy, że Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wyraził dziś zgodę na organizowanie zgromadzeń cyklicznych na Placu Solidarności pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Zgoda została udzielona decyzją administracyjną. Zgoda dotyczy organizacji przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" uroczystości mających na celu uczczenie rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych corocznie w dniu 31 sierpnia przez kolejne 3 lata począwszy od dnia 31 sierpnia br. w godzinach 12.00-19.30.

środa, 23 sierpnia 2017 20:07 | Więcej

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 19 produktów o wartości 269 zł.

środa, 23 sierpnia 2017 16:53 | Więcej

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do władz gmin o udzielenie wszechstronnej pomocy rodzinom, które poniosły różnego rodzaju straty na skutek nawałnic.

środa, 23 sierpnia 2017 16:40 | Więcej

Trwa szacowanie strat wyrządzonych w gospodarstwach domowych przez nawałnicę sprzed kilkunastu dni. Tymczasem przypominamy o wprowadzonych, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uproszczonych procedurach szacowania strat i usuwania skutków nawałnic.

środa, 23 sierpnia 2017 12:18 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą nadal  pracuje 300 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają zagrożenia stwarzane przez powalone drzewa, uzupełniają zabezpieczenia uszkodzonych dachów, poprawiają zamontowane plandeki, wspomagają żołnierzy przy udrażnianiu rzeki Brdy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych, dostarczając mieszkańcom niezbędnych materiałów bytowych. Dodatkowo strażacy odpompowywali wodę z zalanych piwnic i ulic po wczorajszych obfitych deszczach. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (ponad 200 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, koparki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny, amfibie) wspiera Policja. 

środa, 23 sierpnia 2017 11:21 | Więcej

PZU oraz PKO Bank Polski zadeklarowały wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, jaka przeszła nad województwem pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia. 

środa, 23 sierpnia 2017 09:44 | Więcej

W ostatnich dniach wpłynęło wiele zapytań medialnych dotyczących ewentualnych zniszczeń budynków szkolonych z terenów poszkodowanych nawałnicą, a co za tym idzie odwołania lub przełożenia rozpoczęcia roku szkolnego. Kuratorium Oświaty w Gdańsku zapewniło, że szkoły i placówki z poszkodowanych gmin rozpoczną rok szkolny zgodnie z harmonogramem, tj. 4 września br.

środa, 23 sierpnia 2017 09:33 | Więcej

Kuratorium Oświaty w Gdańsku informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 r. Pomoc skierowana jest do rodzin, które ucierpiały w wyniku zeszłotygodniowej nawałnicy, jaka przeszła nad województwem pomorskim.

wtorek, 22 sierpnia 2017 14:12 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą aktualnie pracuje blisko 380 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają oni zagrożenia stwarzane przez powalone drzewa, uzupełniają zabezpieczenia uszkodzonych dachów, wspomagają żołnierzy przy udrażnianiu rzeki Brdy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych, dostarczając mieszkańcom niezbędnych materiałów bytowych. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (ponad 200 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, koparki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny, amfibie) wspiera Policja. 

wtorek, 22 sierpnia 2017 13:10 | Więcej

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyniku zeszłotygodniowej nawałnicy w czterech województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim poszkodowanych zostało ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych. Szacuje się, że w uprawach rolnych szkody dotyczą powierzchni ok. 32 tys. hektarów.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 18:59 | Więcej

Samorządy na zasiłki celowe otrzymały już 42 mln zł. Wsparcie skierowane jest do ponad 7,3 tysiąca rodzin - powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji po sobotnim spotkaniu dotyczącym sytuacji po przejściu nawałnic, jakie odbyło się w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach z udziałem Beata Szydło, ministrów oraz szefów służb.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 18:16 | Więcej

Chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie Panu za zaangażowanie i koordynowanie akcją pomocy i wsparcie okazane wszystkim poszkodowanym uczestnikom obozu harcerskiego w Suszku - napisał w liście do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha Zbigniew Rau, wojewoda łódzki.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 15:17 | Więcej

Na ręce Wojewody Dariusza Drelicha wpłynęły podziękowania od Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia dla wszystkich osób, instytucji i służb zaangażowanych w pomoc dla łódzkich harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy w czasie nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia przebywali na obozie harcerskim w miejscowości Suszek.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 14:53 | Więcej

Przypominamy o akcji Polskiego Czerwonego Krzyża, który uruchomił zbiórkę środków na rzecz poszkodowanych przez nawałnicę, która w nocy 11 sierpnia przeszła nad województwem pomorskim. Skala strat jest ogromna, setki domów i budynków gospodarczych uległo zniszczeniu 

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 11:55 | Więcej

Informujemy, że dzięki porozumieniu między Wojewodą Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański (WFOŚiGW) Zarząd Funduszu podjął kroki w celu pozyskania środków finansowych na demontaż i/lub zbieranie eternitowych pokryć dachowych oraz zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów zawierających azbest z terenów dotkniętych nawałnicą z 11 sierpnia.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 10:25 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą aktualnie pracuje ponad 300 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają konary znad jezdni, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zabezpieczają plandekami uszkodzone dachy, wspomagają żołnierzy w udrażnianiu kanału rzeki Brdy, eliminują zagrożenia stwarzane przez wiatrołomy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (ponad 200 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, koparki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny amfibie) wspiera Policja. 

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 09:33 | Więcej

W związku z sytuacją w województwie pomorskim po zeszłotygodniowych nawałnicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w PUW 24h na dobę monitoruje działania służb odpowiedzialnych za usuwanie szkód. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich po wysłuchaniu codziennej aktualizacji stanu spraw w województwie udał się na spotkanie w starostwie powiatowym w Kartuzach.

niedziela, 20 sierpnia 2017 22:16 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą (południowo-zachodnia część województwa) pracuje blisko 400 strażaków z PSP i OSP. Usuwają konary znad jezdni, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, wspomagają żołnierzy w udrażnianiu kanału rzeki Brdy, eliminują zagrożenia stwarzane przez wiatrołomy. Strażaków i żołnierzy, którzy pomagają poszkodowanym w nawałnicach (100 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny i amfibie) wspiera Policja.

niedziela, 20 sierpnia 2017 11:59 | Więcej

- Dziś możemy powiedzieć, że większość skutków nawałnicy została usunięta w ten sposób, że mieszkańcy mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, odbudowie swoich gospodarstw - powiedziała Prezes Rady Ministrów po spotkaniu w chojnickiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze służbami, wojewodami i ministrami. 

sobota, 19 sierpnia 2017 13:03 | Więcej

Zasiłki, wyjazdy, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnic – takie wsparcie przewiduje rządowy program przyjęty przez Radę Ministrów. Z budżetu państwa uruchomione zostaną środki na dodatkową pomoc dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami. Przeznaczono na ten cel kwotę 5 mln zł. Z zastrzeżeniem, że jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, program zostanie uzupełniony o dodatkowe pieniądze.

sobota, 19 sierpnia 2017 12:07 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą (południowo - zachodnia część województwa) aktualnie pracuje 375 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają konary znad jezdni, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zabezpieczają plandekami uszkodzone dachy, wspomagają żołnierzy w udrażnianiu kanału rzeki Brdy, eliminują zagrożenia stwarzane przez wiatrołomy. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (100 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny amfibie) wspiera Policja. 

sobota, 19 sierpnia 2017 10:53 | Więcej

Do późnych godzin wieczornych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku obradował dziś sztab kryzysowy pod przewodnictwem Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego. Z raportów służb wynika, że wszystkie drogi są przejezdne. Z pozbawionych prądu 178 tys. odbiorców do włączenia w oddziale gdańskim pozostało jeszcze 4 468 gospodarstw domowych. Awarie usuwa 66 brygad. Do końca tygodnia niemal wszyscy odbiorcy powinni zostać podłączeni do sieci energetycznej. Wszystkie miejsca pod zniszczonymi liniami są przygotowane do ich odbudowy. Liczba nowych zgłoszeń kierowanych do Państwowej Straży Pożarnej maleje, a strażacy usuwają szkody na bieżąco.

piątek, 18 sierpnia 2017 21:39 | Więcej

Przypominamy, że w zakładce „Pomorskie. Ostrzeżenia” znajdują się informacje meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe czy stany wód. Prognozy są na bieżąco aktualizowane przez dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - kliknij

piątek, 18 sierpnia 2017 18:49 | Więcej

Po nawałnicach, które przeszły nad częścią województwa pomorskiego nie zgłoszono awarii oczyszczalni. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził jednak wizję tychże obiektów.

piątek, 18 sierpnia 2017 17:44 | Więcej
58 30 77 695
Loader

Pomorskie. Ostrzeżenia.

Twitter @PUW_Gdansk

poprzednie następne