Rozmiar czcionki: A- A A+
Szacowanie strat po nawałnicach a unijny Fundusz Solidarności
Szacowanie strat po nawałnicach a unijny Fundusz Solidarności

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak omówił z Jerzym Kwiecińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, kwestie związane z wystąpieniem o środki z…

19 wrzesień 2017 | Więcej
Po nawałnicy. 2 216 zrealizowanych wniosków
Po nawałnicy. 2 216 zrealizowanych wniosków

Informujemy, że Wojewoda Pomorski przekazał do tej pory 10 380 605 złote (stan na 15.09.br.) na wypłatę zasiłków dla osób…

18 wrzesień 2017 | Więcej
Rozbudowa zespołu szkół w Pomieczynie
Rozbudowa zespołu szkół w Pomieczynie

1.020.000 złotych – to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w…

18 wrzesień 2017 | Więcej
Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT
Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

Przypominamy, że decyzją Ministerstwa Finansów darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 roku są opodatkowane…

14 wrzesień 2017 | Więcej

W dniu dzisiejszym z inicjatywy wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, w sali im. Lecha Kaczyńskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z samorządowcami. Przypomnijmy, że rozmowa odbyła się w nawiązaniu do zaproszenia Wojewody Dariusza Drelicha, które skierował do przedstawicieli lokalnych władz podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

piątek, 25 sierpnia 2017 18:25 | Więcej

Dziś opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działaniu żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Z uproszczeń w procedurach, w województwie pomorskim, skorzysta kolejnych 21 gmin ujętych w dokumencie. Łącznie zaś rozporządzenie objęło 31 pomorskich samorządów, które zostały poszkodowane po przejściu nawałnic.

piątek, 25 sierpnia 2017 15:59 | Więcej

„Konstytucja dla obywateli, nie dla elit?” to hasło przewodnie dzisiejszej debaty organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, która odbyła się dziś z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wydarzenie zainaugurowało cykl debat dotyczących zmian w konstytucji. W konferencji wzięli udział również: marszałek Stanisław Karczewski, szef "Solidarności" Piotr Duda, jej były przewodniczący Marian Krzaklewski, wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik prezydenta ds. referendum Paweł Mucha, parlamentarzyści z Pomorza oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

piątek, 25 sierpnia 2017 15:36 | Więcej

Kolejny transport z gminy Pelplin przy wsparciu Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego trafi do poszkodowanych gmin. Pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz gminy Pelplin i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie wyruszyły do rodzin potrzebujących pomocy.

piątek, 25 sierpnia 2017 14:29 | Więcej

Dobra wiadomość dla Sulęczyna. Na wniosek wojewody Dariusza Drelicha gmina otrzymała rządowe dofinansowanie na rozbudowę zespołów szkolno - przedszkolnych. Części przedszkolne zyskają zespoły w Węsiorach i Mściszewicach. Umowę opiewającą na kwotę 1.823.000 zł podpisali dziś wojewoda pomorski i wójt gminy Sulęczyno.

piątek, 25 sierpnia 2017 14:19 | Więcej

O możliwych formach pomocy dla poszkodowanych przez nawałnicę rolników mówili na konferencji prasowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele jednostek administracji zespolonej, podmioty związane z rolnictwem oraz z przedstawiciele gmin z terenu naszego województwa.

piątek, 25 sierpnia 2017 13:37 | Więcej

W dniu wczorajszym, tj. 23 sierpnia br. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Chojnicach spotkanie, którego przedmiotem było omówienie działań organów nadzoru budowlanego po nawałnicy  z dnia 11 na 12 sierpnia br. Dyskutowano o stanie zaawansowania kontroli uszkodzonych obiektów.

czwartek, 24 sierpnia 2017 18:38 | Więcej

Wojewoda Dariusz Drelich zwrócił się do poszkodowanych przez nawałnicę samorządów o przekazanie informacji zawierających liczbę potrzeb: budowlanych, materiałowych i sprzętowych celem jeszcze lepszych działań pomocowych. Pismo otrzymały powiaty; kartuski, kościerski, chojnicki i bytowski.

czwartek, 24 sierpnia 2017 17:27 | Więcej

Burmistrzowie i wójtowie poszkodowanych miast i gmin!

Blisko dwa tygodnie temu województwo pomorskie dotknęła ogromna tragedia, której skutki będziemy odczuwać przez długi czas.  

Rząd, który mam zaszczyt reprezentować, w obliczu wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia zadziałał szybko, zdecydowanie i skutecznie. 

czwartek, 24 sierpnia 2017 16:50 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą nadal  pracuje blisko 280 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają zagrożenia stwarzane przez powalone drzewa, uzupełniają zabezpieczenia uszkodzonych dachów, poprawiają zamontowane plandeki, wspomagają żołnierzy przy udrażnianiu rzeki Brdy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych, usuwają pochylone drzewa nad domkami letniskowymi. Dodatkowo strażacy odpompowywali wodę z zalanych piwnic i dróg po ostatnich obfitych deszczach. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (299 żołnierzy i 158 jednostek sprzętu wojskowego) wspiera Policja. 

czwartek, 24 sierpnia 2017 13:09 | Więcej

Informujemy, że Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wyraził dziś zgodę na organizowanie zgromadzeń cyklicznych na Placu Solidarności pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Zgoda została udzielona decyzją administracyjną. Zgoda dotyczy organizacji przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" uroczystości mających na celu uczczenie rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych corocznie w dniu 31 sierpnia przez kolejne 3 lata począwszy od dnia 31 sierpnia br. w godzinach 12.00-19.30.

środa, 23 sierpnia 2017 20:07 | Więcej

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 19 produktów o wartości 269 zł.

środa, 23 sierpnia 2017 16:53 | Więcej

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do władz gmin o udzielenie wszechstronnej pomocy rodzinom, które poniosły różnego rodzaju straty na skutek nawałnic.

środa, 23 sierpnia 2017 16:40 | Więcej

Trwa szacowanie strat wyrządzonych w gospodarstwach domowych przez nawałnicę sprzed kilkunastu dni. Tymczasem przypominamy o wprowadzonych, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uproszczonych procedurach szacowania strat i usuwania skutków nawałnic.

środa, 23 sierpnia 2017 12:18 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą nadal  pracuje 300 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają zagrożenia stwarzane przez powalone drzewa, uzupełniają zabezpieczenia uszkodzonych dachów, poprawiają zamontowane plandeki, wspomagają żołnierzy przy udrażnianiu rzeki Brdy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych, dostarczając mieszkańcom niezbędnych materiałów bytowych. Dodatkowo strażacy odpompowywali wodę z zalanych piwnic i ulic po wczorajszych obfitych deszczach. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (ponad 200 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, koparki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny, amfibie) wspiera Policja. 

środa, 23 sierpnia 2017 11:21 | Więcej

PZU oraz PKO Bank Polski zadeklarowały wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, jaka przeszła nad województwem pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia. 

środa, 23 sierpnia 2017 09:44 | Więcej

W ostatnich dniach wpłynęło wiele zapytań medialnych dotyczących ewentualnych zniszczeń budynków szkolonych z terenów poszkodowanych nawałnicą, a co za tym idzie odwołania lub przełożenia rozpoczęcia roku szkolnego. Kuratorium Oświaty w Gdańsku zapewniło, że szkoły i placówki z poszkodowanych gmin rozpoczną rok szkolny zgodnie z harmonogramem, tj. 4 września br.

środa, 23 sierpnia 2017 09:33 | Więcej

Kuratorium Oświaty w Gdańsku informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 r. Pomoc skierowana jest do rodzin, które ucierpiały w wyniku zeszłotygodniowej nawałnicy, jaka przeszła nad województwem pomorskim.

wtorek, 22 sierpnia 2017 14:12 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą aktualnie pracuje blisko 380 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają oni zagrożenia stwarzane przez powalone drzewa, uzupełniają zabezpieczenia uszkodzonych dachów, wspomagają żołnierzy przy udrażnianiu rzeki Brdy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych, dostarczając mieszkańcom niezbędnych materiałów bytowych. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (ponad 200 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, koparki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny, amfibie) wspiera Policja. 

wtorek, 22 sierpnia 2017 13:10 | Więcej

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyniku zeszłotygodniowej nawałnicy w czterech województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim poszkodowanych zostało ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych. Szacuje się, że w uprawach rolnych szkody dotyczą powierzchni ok. 32 tys. hektarów.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 18:59 | Więcej

Samorządy na zasiłki celowe otrzymały już 42 mln zł. Wsparcie skierowane jest do ponad 7,3 tysiąca rodzin - powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji po sobotnim spotkaniu dotyczącym sytuacji po przejściu nawałnic, jakie odbyło się w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach z udziałem Beata Szydło, ministrów oraz szefów służb.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 18:16 | Więcej

Chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie Panu za zaangażowanie i koordynowanie akcją pomocy i wsparcie okazane wszystkim poszkodowanym uczestnikom obozu harcerskiego w Suszku - napisał w liście do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha Zbigniew Rau, wojewoda łódzki.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 15:17 | Więcej

Na ręce Wojewody Dariusza Drelicha wpłynęły podziękowania od Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia dla wszystkich osób, instytucji i służb zaangażowanych w pomoc dla łódzkich harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy w czasie nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia przebywali na obozie harcerskim w miejscowości Suszek.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 14:53 | Więcej
58 30 77 695
Loader

Pomorskie. Ostrzeżenia.

poprzednie następne