Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 7 grudnia 2018 roku o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa wprowadzenia linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk Błonia do stacji Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-III.747.1.5.2018.AM.b
z dnia 6 grudnia 2018 roku o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa wprowadzenia linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk Błonia do stacji Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-III.747.1.4.2018.AM.b
z dnia 5 grudnia 2018 roku o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa wprowadzenia linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk Błonia do stacji Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-III.747.1.3.2018.AM.b
z dnia 20 listopada 2018 roku, dot. wydania decyzji nr 20/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV”, sprawa nr WI-IV.746.19.2018.AW
z dnia 26 listopada 2018 roku, dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia (15kV) w postaci kablowej linii 15kV nr 003000-151 relacji GPZ Ustka – Wicko Morskie (...), sprawa nr WI-IV.746.18.2018.AW
z dnia 20 listopada 2018 roku, dot. wydania decyzji nr 19/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn160 w miejscowości Lębork”, sprawa nr WI-IV.746.17.2018.AW
z dnia 29 listopada 2018 roku, dot. wydania decyzji nr 264/2018/AZ z dnia 27 listopada 2018 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii WN 110 kV wraz z przewodem odgromowym typu OPGW relacji SE 400/110 kV Gdańsk Błonia – Pruszcz Gdański (...), sprawa nr WI-III.7840.1.50.2018.ME
z dnia 30 listopada 2018 roku, dot. realizacji nr AB/RW-6740/166/18/K (sygn. akt AB.6740.399.2018.RW) zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa i przebudowa ulic: Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza w miejscowości Pogórze, (...) sprawa nr WI-III.7821.1.30.2018.EK.b
z dnia 28 listopada 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w miejscowości Kąty Rybackie - Etap III” sprawa nr WI-III.7840.3.2.2018.EL-b
z dnia 23 listopada 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino”, sprawa nr WI-III.747.1.2.2018.AM.b
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne