Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 24 maja 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI.I.7821.1.2.2017.KM, w której zaskarżono decyzję Starosty Wejherowskiego z dnia 10 listopada 2016 roku., sprawa nr WI-I.7821.1.2.2017.KM
z dnia 25 maja 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:„Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk”, sprawa nr WI-X.747.1.3.2017.AM.g
z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 7zrid/2017/MM umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7.”, sprawa nr WI-II.7820.1.13.2016.MM-e
z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7.”, sprawa nr WI-II.7820.1.13.2016.MM-b
z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”., sprawa nr WI-IV.7820.2.2017.TH
z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 115/2017/SG z dnia 23.05.2017r. o pozwoleniu na budowę na budowę dla inwestycji p.n.: przebudowa mostu przez rzekę Redę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w km 31+871 w m. Wejherowo., sprawa nr WI-II.7840.1.129.2017.SG
z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 6zrid/2017/MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 20 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Borcz w km ok. 287+920 ÷ 288+150 w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim (...) sprawa nr WI-II.7820.7.2017.MM-b
z dnia 18 maja 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-I.7821.1.6.2017.ZK utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2017 r. nr RAAIII.6740.343.2016.KB-75/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa skrzyżowania w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdyni wraz z ulicą prowadzącą do ul. Legionów oraz rozbudową ul. Kostki Napierskiego wraz z infrastrukturą techniczną., sprawa nr WI-I.7821.1.6.2017.ZK-a
z dnia 18 maja 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 21, polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23+175 – 23+575 oraz w km ok. 25+770 – 26+350, w m. Kruszyna w km ok. 41+820 – 42+180 oraz w m. Kwakowo w km ok. 45+410 – 45+800 (...), sprawa nr WI-IV.7820.1.2017.TH
z dnia 16 maja 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:„Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk”, w gminie Kępice (etap I)., sprawa nr WI-X.747.1.2g.2017.AM
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne