Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 7 grudnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń” sprawa nr WI-X.747.12c.2016.AM
z dnia 7 grudnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:„Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.11c.2016.AM
z dnia 7 grudnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:„Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń” sprawa nr WI-X.747.10c.2016.AM
z dnia 7 grudnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania wierceń badawczych geologicznych i sondowania, w tym przeprowadzenia badań laboratoryjnych próbek gruntu i wody gruntowej, w związku z realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:„Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.9c.2016.AM
z dnia 7 grudnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”. sprawa nr WI-IV.7820.5.2016.TH
z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego Nr WI-II.7840.1.304.261.2016.KK z dnia 02 listopada 2016 r.dotyczącej inwestycji:Budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap VIII. Odcinek linii od projektowanego słupa TU-1 do projektowanego słupa nr TU-35 wraz z przebudową odcinka linii 110 kV Ostrowite – Bytów., sprawa nr WI-II.7840.1.304ł.2016.KK
z dnia 30 listopada 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7820.1.6.4.2016.MM o zmianie decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.16.3.2013.MM z dnia 28.04.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa układu drogowego w sąsiedztwie Targu Rakowego i Siennego w Gdańsku wraz z towarzyszącą infrastrukturą” sprawa nr WI-II.7820.1.6e.2016.MM
z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.1.5.3.2016.MKH - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gdańsku wraz z budową wiaduktu Biskupia Górka, budową parkingu wielopoziomowego oraz przebudową istniejącej infrastruktury”., sprawa nr WI-II.7820.1.5.3odwB.2016.MKH
z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Sierakowice – Wygoda Sierakowska w ramach realizacji projektu budowy Kaszubskiej Trasy Rowerowej”, sprawa nr WI-II.7820.1.14B.2016.MKH
z dnia 22 listopada 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7840.1.297.275.2016.OA z dnia 18 listopada 2016 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, obejmujące:Budowę placu manewrowego wraz z rozbudową parkingu samochodów osobowych (...), sprawa nr WI-II.7840.1.297i.2016.OA
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne