Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 11 października 2018 roku, dot. utrzymania w mocy decyzję Starosty Puckiego z dnia 20.06.2018 r. nr AB/RW-6740/89/GK (sygn. akt AB.6740.495.2018.RW) o zezwalaniu na realizacje inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błota Drugie - Goszczyno", sprawa nr WI-III.7821.1.22.2018.EK
z dnia 12 października 2018 roku, dot. inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej na działce nr 26, w celu połączenia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych”, sprawa nr WI-III.7821.1.4.2018.MM-h
z dnia 9 października 2018 roku, dot. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 10.07.2018 r. nr WI-III.7821.1.1.2018.EK uchylającą w części decyzję Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/286/17/K (...), sprawa nr WI-III.7821.1.1.2018.EK
z dnia 8 października 2018 roku, dot. uchylenia decyzji Starosty Gdańskiego z dnia 6.04.2018 roku, odmawiającą wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Turkusowej oraz ulic przyległych w Jankowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego (...) sprawa nr WI-III.7821.1.16.2018.EK
z dnia 4 października 2018 roku, dot. utrzymania w mocy decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.31.2017.17.D.IV z dnia 28.05.2018r., sprostowaną postanowieniem z dnia 11.06.2018 r. nr AB.6740.31.2017.17.D.IV, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej pn. "Rozbudowa ul. Wejherowskiej w Cząstkowie gm. Szemud", sprawa nr WI-III.7821.1.20.2018.EK
z dnia 26 września 2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek 1 od granicy m. Malbork do m. Grzymała”, sprawa nr WI-III.7820.2.2018.AZ-m
z dnia 21 września 2018 roku, dot. stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.14.2017.17.D.l z dnia 08.11.2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – budowę dróg gminnych (...), sprawa nr WI-III.7821.1.27.2018.EK
z dnia 20 września 2018 roku, w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa pomorskiego i miasta Gdańska będącego siedzibą Wojewody i Sejmiku Województwa.
z dnia 14 września 2018 roku, dot. uchylenia zaskarżonej decyzji Starosty Nowodworskiego nr ZRID-2/2018 z dnia 01.03.2018 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Polnej, ul. Na Wspólnej, ul. Zagonowej od ul. Polnej do ul. Na Wspólnejw Nowym Dworze Gdańskim", sprawa nr WI-III.7821.1.12.2018.EK
z dnia 11 września 2018 roku, dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach”, sprawa nr WI-III.7820.5.2018.MKH-j
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne