Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 19 kwietnia 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-I.7821.1.4.2017.ZK-a uchylającą zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.02.2017 r. nr RAAII.6740.453.2016.BB-694 i 408/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od SP 37 do ulicy Zaruskiego” sprawa nr WI-I.7821.1.4.2017.ZK-c
z dnia 18 kwietnia 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk”, sprawa nr WI-X.747.1.2b.2017.AM
z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Brachlewo – Tychnowy w km ok. 54+060 – 54+925 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 na odcinku Brachlewo – Tychnowy – NW Kwidzyńska w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, sprawa nr WI-II.7820.5.2017.AG-b
z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 20 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Borcz w km ok. 287+920 ÷ 288+150 w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim w miejscowości Borcz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”,sprawa nr WI-II.7820.7.2017.MM-b
z dnia 7 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, sprawa WI-X.747.1.1h.2017.AM
z dnia 3 kwietnia 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 3zrid/2017/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej, WI-II.7820.1.16.2016.MKH-B
z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7.”, sprawa nr WI-II.7820.1.13.2016.MM-b
z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie zobowiązania Inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7.” , sprawa nr WI-II.7820.1.13.2016.MM-a
z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie zobowiązania Inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej,dotyczącej inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, odcinek E: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława”,sprawa nr WI-II.7820.2.2017.AG
z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej”, sprawa nr WI-II.7820.3.2017.AG
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne