Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 21 lipca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 48z/2017/AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Kępice (etap I)”, sprawa nr WI-II.7840.2.39.2017.AG-g
z dnia 20 lipca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 177/2017/AG z dnia 19 lipca 2017 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:„Budowa stacji paliwowej paliwa lotniczego JET A1 w Bazie Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Gdańsk, na terenie działki nr: 129, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk, obręb nr 25, położonej przy ul. Szybowcowej 37 w Gdańsku.”, sprawa nr WI-II.7840.1.164.2017.AG
z dnia 17 lipca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 13zrid/2017/AG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Brachlewo – Tychnowy w km ok. 54+060 – 54+925 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 na odcinku Brachlewo – Tychnowy – NW Kwidzyńska w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” sprawa nr WI-II.7820.5.2017.AG-m
z dnia 13 lipca 2017 roku, dot. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Brachlewo – Tychnowy w km ok. 54+060 – 54+925 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 na odcinku Brachlewo – Tychnowy – NW Kwidzyńska w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”., sprawa nr WI-II.7820.5.2017.AG-j
z dnia 6 lipca 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213, w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk”, sprawa nr WI-IV.7820.5.2017.MA
z dnia 3 lipca 2017 roku, dot. wydania decyzji Nr WI-I.7821.1.5.2017.PK-3, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Nowodworskiego nr AB.710.2.2016.EŚ z dnia 17 marca 2017 r., oraz decyzję Nr WI-I.7821.1.5.2017.PK-1, umarzającą postępowanie z odwołania pozostałych odwołujących się od ww. decyzji Starosty Nowodworskiego nr AB.710.2.2016.EŚ z dnia 17 marca 2017 r., sprawa nr WI-I.7821.1.5.2017.PK
z dnia 30 czerwca 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.:„Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Kępice (etap I)”, sprawa nr WI-II.7840.2.39.2017.AG-b
Z dnia 30 czerwca 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 159/2017/SG z dnia 30.06.2017r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: budowa mariny wraz infrastrukturą techniczną w Basenie Prezydenta w Gdyni na działkach nr 3000, 3091, 3111, 3119, 3124 i 3127 obr. 0026, jednostka ewidencyjna 226201_1 Gdynia., sprawa nr WI-II.7840.1.160.2017.SG
z dnia 29 czerwca 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, odcinek B od msc. Żuława do msc. Trąbki Wielkie, o długości ok. 6,3 km, sprawa nr WI-II.7820.9.2017.MKH-F
z dnia 29 czerwca 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla: „Budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk”, w gminie Słupsk (etap II)., sprawa nr WI-X.747.1.8.2017.AM.g
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne