Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 14 sierpnia 2018 roku. dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV”, sprawa nr WI-IV.746.12.2018.AW
z dnia 10 sierpnia 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa peronu p.o. Słupsk Strefa na linii kolejowej nr 405 w km 176+930”, sprawa nr WI-IV.746.16.2018.AW
z dnia 10 sierpnia 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV”, sprawa nr WI-IV.746.15.2018.AW
z dnia 10 sierpnia 2018 roku, o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2018 r. decyzji nr WI-III.7821.1.19.2018.EK umorzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 23.04.2018 r. nr AB.6740.27.2017.19.D.IV zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 Szemud - Karczemki na odcinku Szemud -Kamień na długości 2,075 km na terenie gminy Szemud.”
z dnia 10 sierpnia 2018 roku, o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 19.06.2018 r. nr WI-III.7821.1.6.2018.EK utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10.01.2018 r. nr WUiA-1.6740.626-17.2017.5-IG.348148
z dnia 10 sierpnia 2018 roku, dot. zobowiązania Inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Bobowo – Jabłówko", sprawa nr WI-III.7820.7.2018.AZ-e
z dnia 9 sierpnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:„Budowy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, sprawa nr WI-X.747.1.11.2018.AM.i
z dnia 9 sierpnia 2018 roku, dot. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 21 maja 2018 r. (...) sprawa nr WI-I.7821.1.22.2017.KM
z dnia 3 sierpnia 2018 r. dot. wydania decyzji w dniu 1 sierpnia 2018 r. nr WI-I.7821.1.20.2017.EK uchylającej w całości decyzję Starosty Puckiego z dnia 14.09.2017 r. nr AB/RW-6740/234/17/W zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. Uzdrowiskowej, ul. Kuracyjnej, ul. Wiejskiej, ul. Żarnowcowej, drogi gminnej(...), sprawa nr WI-I.7821.1.20.2017
z dnia 2 sierpnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Wejherowskiej (droga woj. nr 224) w Łebnie, gm. Szemud”, sprawa nr WI-II.7820.25.2017.AZ-i
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne