Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 17 stycznia 2017 roku, w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego Nr WI-II.7840.1.341.290.2016.KK z dnia 09 grudnia 2016 r., sprawa nr WI-II.7840.1.341p.2016.KK
z dnia 13 stycznia 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”, sprawa nr WI-IV.7820.5.2016.TH
z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla inwestycji pn.:„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą wodnomelioracyjną i układem komunikacyjnym na terenie zlewni Rotmanka”, sprawa nr WI-II.7840.1.356b.2016.EL
z dnia 30 grudnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa chodnika i budowa przepustu w miejscowości Zielin”, znak sprawy nr WI-IV.746.16.2016.AW
z dnia 30 grudnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7.”, sprawa nr WI-II.7820.1.13b.2016.MM
Z dnia 30 grudnia 2016 roku, informujące o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7.” Etap 1 – rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowej Stokłosy – w ciągu drogi krajowej nr 7. Etap 2 – rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Nowej Stokłosy do granicy miasta Gdańska – w ciągu drogi krajowej nr 7.
z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:„Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.12g.2016.AM
z dnia 27 grudnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:„Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.11g.2016.AM
z dnia 27 grudnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:„Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, na teren nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 34/2 w obrębie Kulice, gmina Pelplin., sprawa nr WI-X.747.10g.2016.AM
z dnia 27 grudnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w związku z realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:„Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, na teren nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 190 i 37 w obrębie Kulice, gmina Pelplin”. sprawa nr WI-X.747.9g.2016.AM
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne