Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 20 września 2017 roku, dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w gminie Gniew”.”, sprawa nr WI-X. 747.1.25.2017.DMS.b
z dnia 15 września 2017 roku, dot. wydania decyzji nr 220/2017/SJ o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji p.n.: „Budowa napowietrznej elektro-energetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr: 3, 6, 7, 8, 11, 14, 25, 34, 37, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62”, sprawa nr WI-II.7840.1.214.2017.SJ-b
z dnia 14 września 2017 roku, dot. wydania decyzji nr WI-I.7821.1.12.2017.PK, w sprawie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA.I.6740.626-11.16/17.5-AB.262476 z dnia 25 maja 2017 r., sprawa nr WI-I.7821.1.12.2017.PK
z dnia 14 września 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla: „Budowy napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.23.2017.AM.b
z dnia 14 września 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.16.2017.AM.g
z dnia 12 września 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.:„Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 104, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 115, 116, 119, 120, 121, 124, 125 oraz rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami 103-108 (woj. pomorskie), 115-116, 119-121, 124-125”, spraw
z dnia 11 września 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania "Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń", sprawa nr WI-X.747.1.22.2017.OM
z dnia 8 września 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej”, sprawa nr WI-IV.746.4.2017.AW
z dnia 8 września 2017 roku, dot. wydania decyzji nr nr 215/2017/AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Kępice (etap II)”, sprawa nr WI-II.7840.1.210.2017.AG-f
z dnia 8 września 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk", sprawa nr WI-X.747.1.15.2017.AM.h
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne