Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 21 czerwca 2018 roku. dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, sprawa nr WI-X.747.1.10.2018.AM.b
z dnia 19.06.2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze – Bytów. Odcinek III.2: Borzytuchom – Bytów.”,sprawa nr WI-III.7820.1.2018.MKH-C
z dnia 19 czerwca 2018 roku, dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:„Odbudowa stacji pomp Mrzezino na terenie działek nr: 133/4, 133/5, 133/6,(...), sprawa nr WI-II.7840.1.381.2017.AG-a
z dnia 18.06.2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.3.3.2013.EZ z dnia 21.06.2013 r. - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, sprawa nr WI.III.7820.8.2018.MKH-B
z dnia 6 czerwca 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie chodnika w m. Gościszewo w km ok. 29+950 ÷ 30+250 oraz w m. Kalmuzy w km ok. 78+350 ÷ 79+200 (...), sprawa nr WI-III.7820.10.2018.MM-c
z dnia 13 czerwca 2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni - Etap I”, sprawa nr WI-III.7840.3.1.2018.EL-h
z dnia 11 czerwca 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, sprawa nr WI-X.748.7.2018.AM.b
z dnia 6 czerwca 2018 roku, dot. wydania decyzji nr 142/2018/MM o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji pn.:„Budowa tymczasowego połączenia (sieci elektroenergetycznej o napięciu 220kV) dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo z istniejącą linią 220kV Żydowo – Gdańsk 1”, sprawa nr WI-III.7840.1.20.2018.MM-f
z dnia 28 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Starogardzkiego z dnia 20 października 2017 r, zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy dh. Józefa Grzybka na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (...), sprawa nr WI-I.7821.1.22.2017.KM
z dnia 19 maja 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, sprawa nr WI-X.747.1.4.2018.BK.f
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne