Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 15 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap VI. Odcinek linii od projektowanego słupa nr NK-1 do projektowanego słupa nr SO-1”. WI-II.7840.1.279b.2016.AG
z dnia 13 września 2016 roku, w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Kartuskiego nr B.6740.584.2016.IP z dnia 2016-07-22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Słowackiego, Mickiewicza i Sychty w miejscowości Sierakowice w ramach realizacji projektu budowy Kaszubskiej Trasy Rowerowej”, znak sprawy WI-I.7821.1.4.2016.DO
z dnia 6 września 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap V. Odcinek linii od projektowanego słupa SO-39 do projektowanego słupa nr ZU-11”,sprawa nr WI-II.7840.1.272b.2016.AG
z dnia 6 września 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, dla nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 23/3, 23/4, 538 i 550 położonych w obrębie Tuchomie, gmina Tuchomie., sprawa nr WI-X.747.6b.2016.AM
z dnia 2 września 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji:„Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap IV Odcinek linii od projektowanego słupa ST-1 do słupa nr ST-28 ( z wyłączeniem tego słupa ) ”,sprawa nr WI-II.7840.1. 269b.2016.KK
z dnia 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7840.1.225.196.2016.MM o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap II Odcinek linii od projektowanego słupa ST-28 do słupa nr PA-23”, sprawa nr WI-II.7840.1.225g.2016.MM
z dnia 24 sierpnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, dla gmin: Somonino, Nowa Karczma, Studzienice, Bytów, Miastko oraz części gminy Kościerzyna, znak sprawy WI-X.747.5k.2016.AM
z dnia 25 sierpnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji:„Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap III Odcinek linii od słupa PA-23 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr LI-12”, sprawa nr WI-II.7840.1.258b.2016.MH
z dnia 22 sierpnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gdańsku wraz z budową wiaduktu Biskupia Górka, budową parkingu wielopoziomowego oraz przebudową istniejącej infrastruktury”, sprawa nr WI-II.7820.1.5B.2016.MKH
z dnia 12 sierpnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr 10/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa studni chłonnej oraz odcinka kanalizacji śr. 150mm na terenie JW. 4653 Siemirowice” na dz. nr 209/12 obr. 2 Cewice, gm. Cewice, w granicach terenu zamkniętego., sprawa nr WI-IV.746.8.2016.AW
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne