Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa budynku koszarowego nr 14 wraz ze zmiana sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny w kompleksie wojskowym w Redzikowie (...), sprawa nr WI-IV.746.7.2016.AW
z dnia 25 lipca 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:„Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, sprawa nr WI-X.747.5b.2016.AM
z dnia 19 lipca 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji:„Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap II Odcinek linii od projektowanego słupa ST-28 do słupa nr PA-23”, sprawa nr WI-II.7840.1.225b.2016.MM
z dnia 20 lipca 2016 roku, w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Biały Bór (granica województwa) – Sporysz”, sprawa nr WI-IV.7820.1.3.2016.TH
z dnia 20 lipca 2016 roku, w sprawie wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo” dla gminy Tuchomie., sprawa nr WI-X.747.4g.2016.AM
z dnia 15 lipca 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk Filia w Redzikowie wraz z wiatą rekreacyjną, zadaszeniem miejsca gromadzenia odpadków stałych, niezbędnymi przyłączami, instalacjami zewnętrznymi, urządzeniami technicznymi, wjazdem na działkę oraz zagospodarowaniem terenu”., sprawa nr WI-IV.746.5.2016.AW
z dnia 13 lipca 2016 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Biały Bór (granica województwa) – Sporysz”., sprawa nr WI-IV.7820.1.3.2016.TH
z dnia 30 czerwca 2016 r. - o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.6.7.2014.MKH, wydanej w dniu 30.12.2014 r. - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdańsk., sprawa nr WI-II.7820.6.7Robw.2014.MKH
z 17 czerwca 2016 o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa własności działki nr 778/1 położonej w Gdyni, obręb Pogórze; oraz nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budowli i urządzeń położonych na tej nieruchomości NSP-II.752.63.2014.DM
z 17 czerwca 2016 o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa własności działki nr 779/2 położonej w Gdyni, obręb Pogórze; oraz nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budowli i urządzeń położonych na tej nieruchomości NSP-II.752.91.2014.DM
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne