Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 10 listopada 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”, sprawa nr WI-X.747.1.32.2017.AM.b
z dnia 10 listopada 2017 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.31.2017.BK.h
z dnia 9 listopada 2017 roku, dot. wydania decyzji nr. WI-I.7821.1.14.2017.KM, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego z dnia 12 czerwca 2017 r. o nr AB/RW-6740/161/17/W zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa dróg gminnych: ul. Szkolna oraz Gryfa Pomorskiego w Tupadłach (...), sprawa nr WI-I.7821.1.14.2017.KM
z dnia 9 listopada 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych (...), sprawa nr WI-II.7840.1.304.2017.SJ
z dnia 8 listopada 2017 roku, dot. wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji:„Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-II.7840.1.281.2017.SJ-b
z dnia 8 listopada 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.:„Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Słupsk (etap II)”, sprawa nr WI-II.7840.1.300.2017.AG-b
z dnia 8 listopada 2017 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.:„Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Słupsk (etap I)” sprawa nr WI-II.7840.1.299.2017.AG-b
z dnia 6 listopada 2017 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 o ciąg pieszo – rowerowy w obrębie ronda „Jagatowo”, sprawa nr WI-II.7820.17.2017.MKH-B
z dnia 6 listopada 2017 roku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.30.2017.AM.i
z dnia 6 listopada 2017 roku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, sprawa nr WI-X.747.1.30.2017.AM.i
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne