Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 25 sierpnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji:„Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap III Odcinek linii od słupa PA-23 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr LI-12”, sprawa nr WI-II.7840.1.258b.2016.MH
z dnia 22 sierpnia 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gdańsku wraz z budową wiaduktu Biskupia Górka, budową parkingu wielopoziomowego oraz przebudową istniejącej infrastruktury”, sprawa nr WI-II.7820.1.5B.2016.MKH
z dnia 12 sierpnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr 10/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa studni chłonnej oraz odcinka kanalizacji śr. 150mm na terenie JW. 4653 Siemirowice” na dz. nr 209/12 obr. 2 Cewice, gm. Cewice, w granicach terenu zamkniętego., sprawa nr WI-IV.746.8.2016.AW
z dnia 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr 9/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa infrastruktury technicznej” na dz. nr 495, 193/3, 494, 193/2, 194/2, 491, 194/3, 492, 194/4, 212/1, 493, 193/4, 212/2, 211/10 obr. 2 Cewice, gm. Cewice, pow. lęborski, woj. pomorskie, w granicach terenu zamkniętego., znak sprawy WI-IV.746.6.2016.AW
z dnia 3 sierpnia 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7820.1.2.2.2016.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DK20 polegająca na budowie chodnika na odc. Glincz – Żukowo km ok. 295+100 ÷ 296+300 w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. pomorskim”., znak sprawy WI-II.7820.1.2g.2016.MM
z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa budynku koszarowego nr 14 wraz ze zmiana sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny w kompleksie wojskowym w Redzikowie (...), sprawa nr WI-IV.746.7.2016.AW
z dnia 25 lipca 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:„Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, sprawa nr WI-X.747.5b.2016.AM
z dnia 19 lipca 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji:„Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap II Odcinek linii od projektowanego słupa ST-28 do słupa nr PA-23”, sprawa nr WI-II.7840.1.225b.2016.MM
z dnia 20 lipca 2016 roku, w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Biały Bór (granica województwa) – Sporysz”, sprawa nr WI-IV.7820.1.3.2016.TH
z dnia 20 lipca 2016 roku, w sprawie wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo” dla gminy Tuchomie., sprawa nr WI-X.747.4g.2016.AM
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne