Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6740.2549-6.2013/2014.4-SA.345087 z dnia 16 maja 2014 roku, sprawa nr WI-II.7840.1.365.2016.MM
z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Stocznia jachtowa wraz z infrastrukturą techniczną", sprawa nr WI-II.7840.1.353.2016.MM
z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7840.1.542.214.2013.MM z dnia 4 czerwca 2014 roku, sprawa nr WI-II.7840.1.335.2016.MM
z dnia 16 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa budynku nr 34 z przeznaczeniem na kaplicę i salę wielofunkcyjną w kompleksie wojskowym w Redzikowie”, sprawa nr WI-IV.746.1.2017.AW
z dnia 13 marca 2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, odcinek E: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława”, sprawa nr WI-II.7820.2.2017.AG
z dnia 9 marca 2017 roku, w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Malbork w ciągu drogi krajowej nr 22, granica państwa – Gorzów Wielkopolski – Grzechotki – granica państwa – ETAP I, sprawa nr WI-II.7820.13.2013.OA-j
z dnia 06 marca 2017 r. - w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, odcinek C od miejscowości Gołębiewo do miejscowości Gołębiewko, o długości ok. 2,613 km”,sprawa nr WI-II.7820.1.2017.MKH.B
z dnia 8 lutego 2017 roku, w sprawie wydania decyzji nr 26/2017/SG zmieniającą pozwolenie na budowę nr WI‑II.7840.1.212.263.2014.IT z dnia 04.07.2014 r., sprawa nr WI-II.7840.1.9.2017.SG-c
z dnia 2 lutego 2017 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej., sprawa nr WI-II.7820.1.16.2016.MKH.B
z dnia 2 lutego 2017 r., o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Wojewody Pomorskiego nr WI.I.7821.1.6.2016.DW z dnia 8 listopada 2016 roku., sprawa nr WI-I.7821.1.6.2016.DW
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne