Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 18 stycznia 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach: węzeł „Rusocin” Autostrada A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo – odcinek A, sprawa nr WI-II.7820.18.2017.MKH-b
z dnia 17 stycznia 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.:„Prace na linii kolejowej C-E 65 (131 Chorzów Batory – Tczew) na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew”, sprawa nr WI-X.747.1.39.2017.AM.b
z dnia 16 stycznia 2018 roku, dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części w Porcie Gdynia w zakresie przebudowy skrzyżowania "Węzeł Ofiar Grudnia 70"(...) sprawa nr WI-II.7840.1.209.2017.AG-a
z dnia 15 stycznia 2018 roku, w sprawie uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: „Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń (...), sprawa nr WI-II.7840.1.359.2017.AG-g
z dnia 12 stycznia 2018 roku, w sprawie uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: „Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowiska słupowego nr 174 i rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami 173-175”. sprawa nr WI-II.7840.1.358.2017.AG-f
z dnia 12 stycznia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej łączącego rurociąg w ulicy św. Klary z Asyżu z budowlą zrzutową nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego”, sprawa nr WI-IV.746.9.2017.AW
z dnia 12 stycznia 2018 roku, dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej łączącego ulicę Portową z terenami Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, sprawa nr WI-IV.746.8.2017.AW
z dnia 11 stycznia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.:„Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk” sprawa nr WI-X.747.1.37.2017.BK.f
z dnia 11 stycznia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.:„Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”, sprawa nr WI-X.747.1.36.2017.BK.f
z dnia 11 stycznia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”, sprawa nr WI-X.747.1.38.2017.AM.f
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne