Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

z dnia 20 października 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego:,,Budowa placu manewrowego wraz z rozbudową parkingu samochodów osobowych – na terenie działek nr: 11/4 (KW GD2W/00032956/3), 12/4 (KW GD2W/00032951/8), obręb ewidencyjny Dębogórze, jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo, ul. Rumska 28, Dębogórze.” sprawa nr WI-II.7840.1.297c.2016.OA
z dnia 18 października 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:„Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, sprawa nr WI-X.747.8b.2016.AM
z dnia 14 października 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-I.7821.1.5.2016.PK, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Kartuskiego nr B.6740.585.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016 r., którą organ: 1) zezwala na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wybickiego w miejscowości Sierakowice w ramach realizacji projektu budowy Kaszubskiej Trasy Rowerowej”, sprawa nr WI-I.7821.1.5.2016.PK
z dnia 14 października 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7840.1.279.244.2016.AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap VI. Odcinek linii od projektowanego słupa NK-1 do projektowanego słupa nr SO-1”,sprawa nr WI-II.7840.1.279g.2016.AG
z dnia 5 października 2016 roku, w sprawie nr WI-II.7840.1.272.236.2016.AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap V. Odcinek linii od projektowanego słupa SO-39 do projektowanego słupa nr ZU-11”, sprawa nr WI-II.7840.1.272g.2016.AG
z dnia 6 października 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap VIII. Odcinek linii od projektowanego słupa TU-1 do projektowanego słupa nr TU-35 wraz z przebudową odcinka linii 110 kV Ostrowite-Bytów ”, sprawa nr WI-II.7840.1. 304b.2016.KK
z dnia 4 października 2016 roku, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji:„Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap IX. Odcinek linii od projektowanego słupa nr TU-35 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr ST-1 (z wyłączeniem tego słupa)”, sprawa nr WI-II.7840.1.303b.2016.AG
z dnia 3 października 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7820.1.5.3.2016.MKHo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 W GDAŃSKU WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU BISKUPIA GÓRKA, BUDOWĄ PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY, sprawa nr WI-II.7820.1.5.3B.2016.MKH
z dnia 5 października 2016 roku, w sprawie wydania decyzji nr WI-X.747.6.2016.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:„Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, dla nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 23/3, 23/4, 538 i 550 położonych w obrębie Tuchomie, gmina Tuchomie, sprawa nr WI-X.747.6g.2016.AM
z dnia 29 września 2016 roku, w sprawie wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji nr WI-II.7840.1.269.233.2016.KK o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Etap IV Odcinek linii od projektowanego słupa ST-1 do słupa nr ST-28 ( z wyłączeniem tego słupa ) ”,sprawa nr WI-II.7840.1.269f.2016.KK
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne