Rozmiar czcionki: A- A A+

Gloria Artis dla kapitana Zbigniewa Sulatyckiego

Gloria Artis dla kapitana Zbigniewa Sulatyckiego

Kapitan ż. w. Zbigniew Sulatycki został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” . Medal, z nadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, wręczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Uroczystość odbyła się dziś w kościele pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku. Mszę świętą koncelebrował arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Zbigniew Sulatycki urodził się 23 sierpnia 1933 w Skarżysku Kamiennej. Ukończył Technikum Elektryczne we Wrocławiu i Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie, studiował w Państwowej Szkole Morskiej w Szczecinie ( z której w 1953 r. został relegowany m.in. za zatajenie faktu, iż jego ojciec przed wojną był oficerem Wojska Polskiego). Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał ostatecznie w 1973 roku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. 

Pracował m.in. w Polskich Liniach Oceanicznych, Urzędzie Morskim w Gdyni, Kapitanacie Portu , a także jako kapitan statków, pilot morski, ekspert przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Gdyni. W 1990 roku został przewodniczącym zespołu doradców ministra transportu i gospodarki morskiej a następnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Współtworzył wiele raportów na temat stanu środowiska Zatoki Gdańskiej, rybołówstwa, przemysłu stoczniowego. 
Od 1980r. – członek Solidarności i Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1995r. założył Polskie Stowarzyszenie Morsko- Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współpracuje z wieloma instytucjami polonijnymi na świecie.

Ostatnio zmieniany : niedziela, 18 czerwca 2017 17:10
poprzednie następne