Rozmiar czcionki: A- A A+

Segregacja odpadów po nowemu

autor plakatu - Hubert Zych, autor plakatu - Hubert Zych,

Od 1 lipca w całej Polsce odpady komunalne będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Polska do roku 2020 musi osiągnąć 50 procent recyklingu odpadów komunalnych. Obecnie wynosi on 26 proc. A to właśnie właściwa segregacja jest wstępem do recyklingu – podkreśla Ministerstwo Środowiska.

Na wymianę lub dostosowanie pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast warunek oznakowania dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiał być spełniony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych. Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld euro. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Szczegółowe informacje nt. jednolitego systemu segregacji odpadów i specjalne grafiki na kosze na śmieci do pobrania - dostępne są na stronie naszesmieci.mos.gov.pl

Ilustracja – plakat autorstwa Huberta Zycha ze Zgorzelca, laureata konkursu MS (w kategorii „Młodzież”) na hasło i plakat promujące segregacje śmieci

źródło - mos.gov.pl

 

 

Ostatnio zmieniany : poniedziałek, 03 lipca 2017 09:08
poprzednie następne