Rozmiar czcionki: A- A A+

Drogi. Nabór wniosków do 15 września

Drogi. Nabór wniosków do 15 września

Wojewoda Pomorski informuje o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018). Nabór prowadzony będzie od 1 do 15 września 2017 roku. Dofinansowanie, w skali kraju, wynosić będzie 1,1 mld zł, z czego dla województwa pomorskiego przeznaczone zostało: 60 147 764 zł.

Na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50 % sumy dotacji w województwie. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 % przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania na maksymalnie dwa zadania z dofinansowaniem do 50 % przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

Nie ma możliwości składania wniosków ponad limitowych tj. większej liczby wniosków niż wynikająca z powyższego limitu (np. powiat nie może złożyć trzech wniosków, gmina lub miasto na prawach powiatu nie może złożyć dwóch wniosków).

Biorąc pod uwagę, iż względem zeszłorocznego naboru zmianie uległy m.in. kryteria oceny oraz wzory wniosków, prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w wzorami, instrukcją wypełniania wniosku, instrukcją oceny przez komisję oraz pozostałymi dokumentami.

Wszystkie dokumenty dotyczące programu, wzory wniosków o dofinansowanie oraz akty prawne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – kliknij.

Wnioski wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku i załączników (w jednym egzemplarzu) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (parter, wejście B), w godzinach pracy urzędu tj. 7:45-15:45, przesyłając na w/w adres lub przekazać za pośrednictwem platformy epuap.

Uwaga: 15 września 2017 o godzinie 15:45 mija termin ostatecznego wpływu wniosków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po tym czasie nie będą podlegały ocenie. Liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (nie data stempla pocztowego).

Ostatnio zmieniany : sobota, 09 września 2017 08:38
poprzednie następne