Rozmiar czcionki: A- A A+

"Aktywna tablica". Nabór wniosków

"Aktywna tablica". Nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica". Na program przeznaczono 224 mln zł. 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. 

Termin i miejsce składania wniosków

Etap I

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie w roku: 2017 – w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Organ prowadzący, weryfikuje wnioski dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych wnioskach.

Etap II

Organ prowadzący, występuje do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2017 – w terminie do dnia 15 września 2017 r. Wspomniany wniosek organu prowadzącego można przesłać pocztą na adres:Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24 lub złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium z dopiskiem na kopercie: Wniosek – Rządowy program „Aktywna tablica”.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Ostatnio zmieniany : piątek, 11 sierpnia 2017 13:44
poprzednie następne