Rozmiar czcionki: A- A A+

Remont wiaduktu Biskupia Górka. Utrudnienia dla klientów urzędów

Remont wiaduktu Biskupia Górka. Utrudnienia dla klientów urzędów

Jesienią br. (październik/listopad) rozpoczną się prace związane z przebudową wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku - informuje Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. A to wiąże się z utrudnieniami dla klientów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pierwszego Urzędu Skarbowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Informacja Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku

„W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla przedsięwzięcia „Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku" Gmina Miasta Gdańska przystępuje do realizacji przedsięwzięcia, które obejmuje przebudowę wiaduktu Biskupia Górka wraz z niezbędnym układem drogowym ulic: Nowe Podwale Przedmiejskie, Lakowa, Okopowa, Augustyńskiego.

Jednocześnie będzie realizowana budowa parkingu kubaturowego dla pojazdów osobowych przy ul. Okopowej. Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych planowane jest na dzień 28.09.2017 r.

Szacujemy, że przekazanie placu budowy wybranemu wykonawcy nastąpi w październiku br. Przyjąć można, że w listopadzie i grudniu wykonawca przystąpi do organizacji terenu budowy. Wiązać się to będzie z wystąpieniem szeregu trudności w rejonie prowadzonych robót budowlanych. Przede wszystkim czasowo wyłączony z użytkowania zostanie parking dla pojazdów osobowych przy ul. Okopowej. Oznaczać to będzie trudności w dostępie do instytucji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac, zarówno dla pracowników, jak i klientów urzędów. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2018-2019. Po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca robót opracuje szczegółowy harmonogram realizacji wraz z tymczasową organizacją ruchu.”

 

Ostatnio zmieniany : środa, 06 września 2017 10:34
poprzednie następne