Rozmiar czcionki: A- A A+

18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi
  • poniedziałek, 09 października 2017 09:01
  • Wydrukuj

Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków.

Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna.  Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary. Eliminowanie tego procederu stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego zwalczanie. Jednym z nich jest Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołany przez Wojewodę Pomorskiego.

W 2017 roku członkowie zespołu podjęli wiele inicjatyw mających dużą wagę edukacyjną, przeprowadzili szereg szkoleń m.in.dla:

• pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej,
• nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, dyrektorów szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
• operatorów numeru alarmowego 112,
• uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimazjalnych,
• osób wyjeżdzających do pracy za granicę
Została nawiązana współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego. W przyszłym roku zespół planuje zorganizowanie pokazu filmów tematycznych
z udziałem ekspertów w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Jeżeli jesteś ofiarą handlu ludźmi lub posiadasz informacje o przejawach handlu ludźmi skontaktuj się z policją, strażą graniczną, numerem alarmowym 112.

Ostatnio zmieniany : poniedziałek, 09 października 2017 09:02
poprzednie następne