Rozmiar czcionki: A- A A+

Ważne zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Ważne zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie zmian w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz.1428), od 1 stycznia 2018 r. zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+), do których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, będzie realizował wojewoda.

Instytucją właściwą stanie się tym samym Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk.

Wyjaśniając obszar zmian, wskazać należy, że osoby, które mieszkają i wykonują pracę w jednym państwie korzystają z ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego na podstawie wewnętrznych przepisów tego państwa. Przepisy te regulują ich prawa i obowiązki w ramach systemu zabezpieczenia społecznego państwa, w którym mieszkają. Kiedy osoby te wyjeżdżają za granicę, w celu wykonywania pracy zarobkowej lub zamieszkania, przepisy wewnętrzne nie wystarczają dla zapewnienia im takiej ochrony. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego.

W związku z wprowadzonymi, przywoływaną powyżej ustawą, zmianami przepisów prawa, do 31 grudnia 2017 r. wszelkich informacji na temat dotychczasowo prowadzonych spraw udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jako instytucja właściwa dla realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – tel. 58 32 68 789.

Ostatnio zmieniany : czwartek, 26 października 2017 14:50
poprzednie następne