Rozmiar czcionki: A- A A+

Wnioski o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej do 1 grudnia br.

Wnioski o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej do 1 grudnia br.

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie szkół, na rzecz których nie zostały złożone wnioski) oraz podmioty prowadzące szkoły publiczne do 1 grudnia br. mogą składać wnioski o dotacje na wyposażenie w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Wnioski można składać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, osobiście w kancelarii ogólnej PUW (ul. Okopowa 21/27 Gdańsk, wejście IV - B, parter), ewentualnie faxem, w terminie nieprzekraczalnym do 1 grudnia 2017r. – liczy się data wpływu do urzędu. W przypadku przekazania wniosku faxem, oryginał powinien zostać dostarczony do 7 grudnia 2017r.

Wniosek winien zawierać dane, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Wniosek należy złożyć wraz z wypełnionym załącznikiem (do pobrania poniżej)

Finansowanie odbywa się w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Resort zdrowia na dotacje dla samorządów planuje przeznaczyć łącznie 134 miliony złotych. Gabinety mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

 

 

Ostatnio zmieniany : czwartek, 23 listopada 2017 14:59
poprzednie następne