Rozmiar czcionki: A- A A+

Szkoły. Dotacje na gabinety profilaktyki zdrowotnej

Szkoły. Dotacje na gabinety profilaktyki zdrowotnej

- 2 356 475 złotych to kwota dotacji udzielona 505 placówkom oświatowym na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w pomorskich szkołach. To efekt pierwszego naboru. Przypomnę, że aktualnie trwa weryfikacja wniosków w ramach drugiego naboru – poinformował wojewoda Dariusz Drelich podczas dzisiejszej uroczystości podpisania umów z przedstawicielami samorządów z powiatu gdańskiego.

Dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach udzielane są w oparciu o przepisy ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Na jej podstawie jednostki samorządu terytorialnego składały do wojewodów wnioski o dotacje na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Rząd przeznaczył na ten cel 134 mln zł.

Dotacja może obejmować do 100 procent kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet. W tym roku w szkołach na terenie województwa funkcjonują 722 gabinety samodzielne i 273 gabinety wspólne dla zespołu szkół. 250 szkół korzysta z gabinetów utworzonych na terenie przychodni.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:

• profilaktyka „pierwszorzędowa” - ukierunkowana na wszystkich uczniów (np. szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);
• profilaktyka „drugorzędową” - dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze:
• profilaktyka obejmująca poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami powinna być realizowana przez pielęgniarki lub higienistki szklone w gabinecie „profilaktyki" przy ścisłej współpracy z pracownikami szkoły i rodzicami uczniów.

 

Ostatnio zmieniany : poniedziałek, 04 grudnia 2017 13:15
poprzednie następne