Rozmiar czcionki: A- A A+

Zintegrowane Programy Uczelni. UG z dofinansowaniem

Zintegrowane Programy Uczelni. UG z dofinansowaniem

W sumie 357 mln zł otrzyma 10 projektów nagrodzonych ramach III ścieżki w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na liście znalazł się Uniwersytet Gdański z dofinansowaniem – 18 626 672 zł.

Celem konkursu jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia akademickiego zgodnych z potrzebami społeczno-gospodarczymi.
Zintegrowane Programy Uczelni mają posłużyć:
• podnoszeniu umiejętności studentów i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni,
• tworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich,
• wspieraniu świadczenie wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (takich jak akademickie biura karier).

Budżet konkursu wynosił początkowo 250 mln zł, ale wysoki poziom wniosków sprawił, że NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu przyznanych środków. Ostatecznie 10 nagrodzonych projektów otrzyma ponad 357 mln zł dofinansowania. W ramach ich realizacji wsparciem zostanie objętych ponad 37 tys. osób – studentów, pracowników i wykładowców szkół wyższych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Olsztynie.

Ścieżka III przeznaczona jest dla największych i najsilniejszych uczelni – czyli takich, w których kształci się co najmniej 20 tys. studentów, i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+.

Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 4 z poniższych modułów:
1) moduł programów kształcenia,
2) moduł podnoszenia kompetencji,
3) moduł programów stażowych,
4) moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
5) moduł studiów doktoranckich,
6) moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Czas realizacji projektów waha się między 18 a 48 miesięcy.

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Konkurs realizowany jest w oparciu o trzy ścieżki, dostosowane do wielkości i potencjału uczelni. Dzięki temu o dodatkowe środki konkurują ze sobą szkoły wyższe o zbliżonych możliwościach i potencjale. Wyniki konkursu w ramach I i II ścieżki zostaną ogłoszone w lutym 2018 roku.

Alokacja środków w ramach pierwszego konkursu wynosi 500 mln złotych. O dofinansowanie mogą starać się uczelnie publiczne i niepubliczne, na których kształci się co najmniej 200 studentów i które posiadają pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach. Maksymalna możliwa wartość dofinansowania może wynieść 30 mln złotych.
Ścieżka II przeznaczona jest dla uczelni kształcących co najmniej 200 studentów, na których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B. Budżet konkursu wynosi 250 ml zł, a maksymalne dofinansowanie w ramach konkursu – 20 mln złotych.
Źródło: www.nauka.gov.pl

Ostatnio zmieniany : wtorek, 05 grudnia 2017 09:23
poprzednie następne