Rozmiar czcionki: A- A A+

Program na rzecz rozwoju. Wstępna lista

Program na rzecz rozwoju. Wstępna lista

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zaakceptował listę zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinasowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Do 15 kwietnia br. do PUW wpłynęło 129 wniosków o dofinansowanie na ponad 216 mln zł. Kwota przeznaczona na realizację programu w Pomorskim to 27 339 893 złotych.

Zadania oceniane zostały przez komisję, powołaną przez Wojewodę Pomorskiego, w trzech kryteriach:

• Kryterium 1 - Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (skala ocen 0-10 pkt).
• Kryterium 2 - Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa (skala ocen 0-10 pkt).
• Kryterium 3 - Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej min. lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (skala ocen 0-10 pkt).

Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez członków komisji i wynosi od 0 do 30 punktów, w przypadku uzyskania tej samej oceny o kolejności na liście decydowała komisja ds. oceny wniosków.

Lista wniosków, wstępnie zakwalifikowanych do dofinasowania, przekazana została do zaopiniowania Ministrowi Inwestycji i Rozwoju. MIiR wyda opinię (w trybie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) i do 31 maja 2018 r. przekaże informację wojewodzie.

Ostateczna lista wniosków zostanie opublikowana po zaakceptowaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Lista wniosków wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania oraz lista wszystkich ocenianych wniosków - pod adresem https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wi/rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-2018.html

 

 

Ostatnio zmieniany : czwartek, 17 maja 2018 08:55
poprzednie następne