Rozmiar czcionki: A- A A+

„Sport dla Wszystkich”- nabór 2019

„Sport dla Wszystkich”- nabór 2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w 2019 r. - w ramach programu „Sport dla Wszystkich”- „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 28,86 mln zł.

Dofinansowywane będą następujące zadania:

1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.
2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się:
• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
• inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
• jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy składania wniosków:
Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.
• O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla.
• Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT.
• Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
• Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2019”

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html

Źródło: www.msit.gov.pl

Ostatnio zmieniany : czwartek, 11 października 2018 11:28
poprzednie następne