Rozmiar czcionki: A- A A+

Orzekanie o Niepełnosprawności

Informacje ogólne

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim jest organem II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z obszaru województwa pomorskiego. Zespół został powołany Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 114/99 z dnia 6 lipca 1999 r.


Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Adres:

ul. Nowogrodzka 11
00- 511 Warszawa


SKŁAD ZESPOŁU:
Przewodnicząca

Wiesława Dudziak


Sekretarz

Małgorzata Owczarczyk


Członkowie, w tym:
 • lekarze, 
 • psycholodzy, 
 • doradcy zawodowi,
 • pedagodzy,
 • pracownicy socjalni.

KONTAKT - SEKRETARIAT:

kontakttel.: 58 307-74-08; fax: 58 305-36-97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27 (wejście od ulicy Toruńskiej – parter)

Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.


PRZEPISY DOTYCZĄCE ORZECZNICTWA:
 •  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2016 poz. 2046, ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)

 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681)


WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW:
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

FORMA ZAŁATWIENIA: Odwołania kierowane do Wojewódzkiego Zespołu do Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.
TRYB ODWOŁAWCZY: Orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie są ostateczne, przysługuje od nich odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tut. Zespołu.

 • przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

FORMA ZAŁATWIENIA: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim przeprowadza specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy lub psychologów – członków zespołów orzekających o niepełnosprawności.
TERMIN BADANIA: Termin badania powinien zostać wyznaczony w ciągu miesiąca od dnia otrzymania skierowania na to badanie. Wojewódzki Zespół pisemnie zawiadamia osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie badania, nie później niż na 10 dni przed jego przeprowadzeniem.


ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM:
 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 2. sprawowanie – w imieniu Wojewody – bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 3. przedstawianie - w imieniu Wojewody – Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań własnych i powiatowych zespołów, sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów,
 4. organizowanie szkoleń i narad w zakresie procedury orzeczniczej,
 5. przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 6. gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności  

Aktualnie na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 15 miejskich/powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:
 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Miła 26; tel.: 59 82 28 068
 2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 30; tel.: 52 33 44 488
 3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Człuchowie, 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5; tel.: 59 83 45 147
 4. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5; tel.: 58 32 02 296
 5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2; tel.: 58 78 20 128
 6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20; tel.: 58 68 53 320
 7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4; tel.: 58 68 65 005
 8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5; tel.: 59 86 28 106
 9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70; tel.: 55 27 23 793
 10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a; tel.: 58 77 32 085
 11. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku, 84-100 Puck, ul. Mestwina 32; tel.: 58 35 23 230
 12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 5; tel.: 59 84 26 963
 13. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim,83-200 Starogard Gdański, ul. Balewskiego 1; tel.: 58 56 02 328
 14. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6; tel.: 58 53 20 784
 15. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 A; tel.: 58 67 24 063

 

 

poprzednie następne