Rozmiar czcionki: A- A A+

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Baza zgłoszonego wypoczynku - wakacje 2018
Konkurs plastyczny 2017
Informacje ogólne
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROZMOWY GDAŃSKIE 2017
Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Pomorskiego 2017 r.
Informacje szczegółowe
Plan postępowania awaryjnego 2015
Telefony alarmowe
Plan legalizacji przyrządów dozymetrycznych na lata 2015 - 2018
STANDARYZACJA I CERTYFIKACJA STRAŻY GMINNYCH I MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Wojewódzki Plan Działania na wypadek wystąpienia epidemii województwa pomorskiego
PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA LATA 2017-2022
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2018 r.
Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań
Materiały szkoleniowe do opracowania kart realizacji zadań operacyjnych
XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem ,,25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, pomocni"
Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Zestaw zasadniczych znaków operacyjnych właściwych dla komórek mswia oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
Wytyczne szefa obrony cywilnej kraju w sprawie zasad ewakuacji
Projekt ustawy o ochronie ludności
IMGW szkolenie z zakresu ograniczania skutków katastrof naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi
Rozpodządzenie RM w sprawie świadczeń na czas pokoju
Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie pomorskim
Przygotowanie Planu Służby Zdrowia
Ratownictwo Medyczne
Informacja o stanach pogodowych i ostrzeżeniach meteorologicznych
poprzednie następne