Rozmiar czcionki: A- A A+

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Postępowania dyscyplinarne w 2018 r.

Podsumowując działania Rzecznika Dyscyplinarnego do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii podajemy do wiadomości, że w 2018 roku: wszczęto 6 postępowań dyscyplinarnych, 1 postępowanie umorzono, 5 postępowań nadal jest w toku.   Ponadto informujemy, że w 2018 r. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna wydała 1 orzeczenie o ukaraniu w stosunku do geodety uprawnionego (postępowanie dyscyplinarne wszczęte w 2017 r.)....

Więcej | 2019-01-04 10:32:02
Plan kontroli PWINGiK na 2019 r.

Na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w zakładce Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna pojawił się już plan kontroli PWINGiK na 2019 r., który udostępniamy również poniżej.

Więcej | 2018-12-03 08:28:49
Kolejna narada szkoleniowa Służby GiK już za nami

W dniach 3-4 października 2018 r. (środa - czwartek) w Szymbarku odbyła się kolejna narada szkoleniowa organizowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku. W naradzie wzięli udział zarówno przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jak i przedstawiciele pomorskich stowarzyszeń geodezyjnych oraz przedsiębiorstw. W trakcie narady zrealizowano program obejmujący...

Więcej | 2018-09-03 12:34:52
Informacja w sprawie zawiadomień o czynnościach geodezyjnych

    W związku z licznymi zawiadomieniami wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach geodezyjnych, jakie kierowane są na adres Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, że zawiadomienia o ww. czynnościach w stosunku do działek których właścicielem jest Województwo Pomorskie należy kierować na adres Marszałka Województwa Pomorskiego.    Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz....

Więcej | 2018-09-03 12:31:17
Stanowisko MIiR w sprawie nieodpłanego udostępniania danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b PGiK, na potrzeby sporządzania dokumentów planistycznych

Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) na potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d, art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).

Więcej | 2018-06-12 08:51:47
NSA i WSA Gdańsk- organ I instancji nie jest stroną postępowania

Postanowieniem I OSK 1326/18 z dnia 9 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie WSA Gdańsk z dnia 30 stycznia 2018 r. sygn. III SA/Gd 1027/17, którym odrzucono skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 16 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wpisu z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej. Zarówno WSA Gdańsk jak i NSA uznały, że...

Więcej | 2018-06-04 10:13:46
Wypełniamy obowiązek RODO

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia o ochronie danych osobowych "RODO" uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z treściami klauzul, które można pobrać poniżej i dołączanie podpisanych klauzul do składanych w urzędzie dokumentów. W przypadku składania wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej prosimy o załączenie do wniosku wyłącznie klauzuli "Klauzula dzienniki praktyk zawodowych".

Więcej | 2018-05-24 15:05:31

poprzednie następne