| Wydrukuj

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie rodzina otrzyma także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Infolinie:
Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawach uprawnień do 500+, świadczeń rodzinnych i pomocy z funduszu alimentacyjnego:
1. Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 22 52 90 680 (w godz. 10-14)
2. Wydział Polityki Społecznej Pomorski Urząd Wojewódzki
informacje dla powiatów - 58 30 77 528 (w godz. 10-14)
informacje dla gmin – 58 30 77 578 (w godz. 10 -14)


Ostatnio zmieniany: