Rozmiar czcionki: A- A A+

Dyrektor Generalny

Piotr Głogowski - Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Piotr Głogowski urodził się w 1981 r. w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Aktualnie jest doktorantem na tym wydziale. Ukończył również podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Specjalista BHP) oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Specjalista HR).

Jest radcą prawnym. Przed powołaniem na Dyrektora Generalnego pracował w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądach Rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Tczewie oraz Gdańsk-Północ w Gdańsku. Posiada doświadczenie samorządowe - pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie był m.in. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Jego zainteresowania to prawo, historia, karate tradycyjne i żużel.

 


kontaktKONTAKT
Sekretariat 

Sylwia Schittenhelm
pok. nr 140

tel.: 58 307 75 52
fax: 58 305 89 66
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk


Dyrektor generalny urzędu:

- zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy w szczególności poprzez:
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez wojewodę, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez wojewodę na podstawie ustaw,
 • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej urzędu,
 • występowanie z wnioskiem do wojewody o nadanie regulaminu urzędu, a następnie ustalanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych,
 • ustalanie regulaminu pracy,
 • gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
 • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mienieniem państwowym,
 • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
 • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie;

- dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie, chyba, że ustawa stanowi inaczej oraz realizuje politykę personalną, w szczególności poprzez:
 • przygotowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
 • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 • dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
 • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie;
- wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
- wykonuje inne zadania z upoważnienia wojewody.

 Dyrektor generalny podlega bezpośrednio wojewodzie.


 Dyrektor generalny bezpośrednio nadzoruje pracę:

 • Biura Kadr i Organizacji
 • Biura Logistyki
 • samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

poprzednie następne