Rozmiar czcionki: A- A A+

Nasza misja

Nasza Misja

Misją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku jest usprawnienie i unowocześnienie administracji publicznej. Najważniejszym zadaniem takiej administracji jest profesjonalna obsługa klienta.

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości jest integralnym elementem SZJ w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Cele jakościowe są realizowane w oparciu o sprawdzone standardy oraz o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Głównym celem i misją Urzędu jest dążenie do podniesienia jakości świadczonych usług, zaspokajania potrzeb i spełniania oczekiwań klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa.

Powyższe cele i zadania realizowane są w szczególności poprzez:

  • zapewnienie wykonywania celów i zadań Urzędu w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy,
  • przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
  • profesjonalną obsługę Klienta Urzędu,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
  • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Kadra kierownicza osobiście angażuje się w stałe doskonalenie SZJ, podejmując wszelkie starania w dążeniu do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Polityka Jakości stanowi ramy do działania i usprawniania organizacji pracy Urzędu.

Zarówno Kierownictwo, jak i wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość swojej pracy i wpływają tym samym na jakość usług świadczonych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.


 

poprzednie następne