Komunikaty i informacje dla fizjoterapeutów


Komunikat - 16.01.2019
Informujemy, że wszystkie osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do odbywania specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w postępowaniu kwalifikacyjnym 16.12.2018-15.01.2019 otrzymają drogą pocztową informację na temat dalszego postępowania odnośnie rozpoczęcia specjalizacji.