| Wydrukuj

Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski i Michał Owczarczak, wicewojewoda pomorski wzięli dziś udział w konferencji „25 lat samorządności. Wyzwania na Kolejne 25-lecie”.  Spotkanie było okazją do uhonorowania samorządowców i działaczy. Uroczystość odbyła się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

W imieniu Prezydenta RP wojewoda wręczył: Złoty Krzyż Zasługi – Gabrieli Lisius za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, Srebrny Krzyż Zasługi – Jerzemu Kapejewskiemu za popularyzowanie historii i kultury Polski, Brązowe Krzyże Zasługi – Reginie Domagale za działalności na rzecz społeczności lokalnej, Edwardowi Kozyrze za propagowanie języka esperanto i Marcinowi Sikorze za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa. Piotr Pelowski otrzymał Medal za Ofiarność i Odwagę za zasługi w ratowaniu ludzkiego życia i mienia. Ponadto, 53 osoby otrzymały Medal Złoty za Długoletnią Służbę,. 10 – srebrny. 

 

 


Ostatnio zmieniany: