| Wydrukuj

Strażacy ochotnicy z Luzina dostali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, ich koledzy z jednostki w Choczewie odebrali kluczyki do wozu pożarniczego. Uroczystość, z udziałem Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka, odbyła się na placu przed OSP Luzino.

OSP Luzino
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie jako jedyna w gminie jest włączona (od 1995 r.) do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Liczy 55 członków (39 uprawnionych jest do udziału w działaniach ratowniczych). W 2017 roku uczestniczyła w likwidacji 147 zdarzeń, w 2018 - 119 zdarzeń. Ze względu na znaczną odległość od jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicy z Luzina często są na miejscu zdarzenia jako pierwsi. Jednostka włączona jest w struktury Kompani Gaśniczej WOO „Kartuzy”.

Nowy samochód dla OSP Luzino wyposażony jest m.in. w działko wodno-pianowe, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, oświetlenie pola pracy typu LED, skrytki na sprzęt i przedział autopompy, instalację zraszaczową. Kosztował 824 100 złotych (Gmina Luzino - 455 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 200 000 zł, w tym w ramach umowy z WFOŚiGW przekazano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 174 000 zł oraz środki WFOŚiGW - 26 000 zł, dofinansowanie komendanta głównego PSP w ramach realizacji zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” - 117 000 zł, Powiat Wejherowski - 50. 000 zł, środki własne OSP Luzino – 2 100 zł.)

OSP Choczewo
Jednostka OSP Choczewo do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączona została w 1995 r. Liczy 33 członków (24 uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczych). W 2017 r. jednostka uczestniczyła w likwidacji 133 zdarzeń, w 2018 r. - 100 zdarzeń. W okresie letnim, ze względu na duży ruch turystyczny, działania jednostki związane są przede wszystkim z ratownictwem technicznym, poszukiwawczym oraz wodnym.

Przekazany pojazd (nieodpłatnie od KP PSP w Wejherowie) wykorzystywany będzie m.in. do transportu przyczep z łodzią ratowniczą typu RIB, zespołem pompowym lub zestawem namiotów pneumatycznych, a także do zdarzeń związanych z poszukiwaniem osób na terenach leśnych.

 


Ostatnio zmieniany: