| Wydrukuj

Do 25 maja trwać będą egzaminy maturalne. Część pisemna – od 6 do 23 maja, część ustna – od 6 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja). W Pomorskiem egzamin pisze 20 671 uczniów, z czego 16 tysięcy po raz pierwszy. Życzymy połamania piór!

 


Ostatnio zmieniany: