| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2019 roku. Oferty można składać osobiście w PUW lub listownie do 28 maja 2019 r. Decyduje data wpływu.

Treść ogłoszenia – kliknij

 


Ostatnio zmieniany: