| Wydrukuj

W jaki sposób pomagamy osobom niepełnosprawnym, jak dzielimy fundusze i kto je najlepiej wykorzystuje? O tym rozmawiali uczestniczy konferencji poświęconej współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem.

Wśród prelegentów konferencji „Rehabilitacja ciągła osób niepełnosprawnych na Pomorzu – współpraca NGO z PFRON” oprócz Dariusza Majorka, dyrektora pomorskiego oddziału PFRON, znaleźli się przedstawiciele trzeciego sektora, organizacji, które są głównymi beneficjantami środków otrzymywanych za pośrednictwem PFRON, m.in. Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, czy PSONI Koła w Gdańsku.

- To właśnie organizacje pozarządowe są najlepiej w stanie rozpoznać potrzeby osób niepełnosprawnych, jesteście Państwo najbliżej tych spośród z nas, którzy potrzebują pomocy. Definiujecie problemy i umiecie je rozwiązywać, odpowiednio wykorzystując zdobyte fundusze. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że stworzony system i konsumpcja środków pozyskanych np. w konkursach organizowanych przez PFRON przynosi satysfakcjonujące efekty – powiedział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, który odczytał także list Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, skierowany do uczestników konferencji (w załączeniu).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera osoby niepełnosprawne w kilku obszarach. Jako najważniejsze należy wymienić następujące: aktywizacja zawodowa, dofinansowanie działalności gospodarczej, rehabilitacja, wsparcie dla rolników oraz dostosowanie przestrzeni do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy realizacji zadań PFRON współpracuje między innymi z organizacjami pożytku publicznego. Do tych organizacji adresowane są konkursy, których w latach 2009-2018 odbyło się 31. Tegoroczny, ogólnokrajowy budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe jest rekordowy i zamyka się sumą 279 mln zł.

- Na Pomorzu w latach 2017-2019 wsparliśmy 42 organizacje samorządowe, które zrealizowały 106 projektów za ponad 40 mln zł. Ich odbiorcami odbiorami było ponad 37 tysięcy osób – wyliczał Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON. – To liczby, które wyróżniają nas w skali kraju. Stawiamy przede wszystkim na jakość projektów.

Coroczne konkursy organizowane przez PFRON to m.in. „Szansa-Rozwój-Niezależność”. Ten zabezpiecza m.in. działalność placówek udzielających pomocy w zakresie rehabilitacji ciągłej. To także programy, np. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” ,skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

PFRON współpracuje także z powiatami realizującymi program „Aktywny samorząd”. Ten obejmuje cztery obszary: likwidację bariery transportowej, likwidację barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, likwidację barier w poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

 

 


Ostatnio zmieniany: