| Wydrukuj

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży, a także zgłaszanie propozycji zmian w edukacji. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca br.

Kandydować mogą uczniowie , którzy ukończyli 13 lat oraz absolwenci szkół, którzy do 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia. Szkoły muszą znajdować się na terenie Polski.
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie MEN - kliknij


Ostatnio zmieniany: