| Wydrukuj

Integralna oferta wsparcia dla przedsiębiorców i samorządów, pozyskiwanie projektów czy tworzenie nowych ofert inwestycyjnych - to zadanie Rady Obszaru Rozwoju Gospodarczego, powstałej przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W pierwszym posiedzeniu wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, którą pod koniec 2018 roku uchwalił parlament, zmieniła zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Poszerza ona obszar, na którym możliwe jest uzyskanie tzw. zachęt inwestycyjnych z 0,08% do całych 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, przedsiębiorcy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, tylko tam, gdzie im wygodniej.

Ustawa wprowadziła też nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji na terytorium Polski. Te rozwiązania mają znacznie ułatwić działanie przede wszystkim przedsiębiorcom, a także samorządom. Cele jakie postawiono przed nowym projektem to m.in. tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej, zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, rozwoju eksportu czy zahamowanie wzrostu zróżnicowań regionalnych.

Zarządzającymi obszarami w ramach Projektu Polska Strefa Inwestycji są Specjalne Strefy Ekonomiczne. Organami doradczymi stref są Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Pierwsze posiedzenie pomorskiej rady odbyło się 10 czerwca w siedzibie Pomorskiej SSE w Gdyni.

- Spotykamy się w Gdyni, mieście symbolu sukcesów gospodarczych II Rzeczpospolitej – mówił wojewoda Dariusz Drelich. – Obecnie też korzystamy z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, dzięki czemu mamy szansę w pełni wykorzystać potencjał naszej strefy. Przyjęte rozwiązania sprawiają, że mniejsze gminy Pomorza i mniejsi przedsiębiorcy zyskają narzędzia i możliwości większego rozwoju. Mam nadzieję, że Rada jako organ doradczy będzie te działania efektywnie stymulować.

 

 

 


Ostatnio zmieniany: