Fot. WIOŚ w Gdańsku Fot. WIOŚ w Gdańsku
| Wydrukuj

Rano wybuchł pożar hali produkcyjnej znajdującej się przy Trakcie św. Wojciecha w Gdańsku. Na miejscu pracuje 25 zastępów straży pożarnej. Trwa dogaszanie. Trakt św. Wojciecha został zamknięty dla ruchu samochodowego.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że dym przesuwa się w stronę miasta. Apeluje o zamknięcie okien, nie zbliżanie się w okolice traktu i nie wdychanie dymu.

 Aktualizacja , godz. 9.40

WIOŚ prowadzi czynności kontrolne. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o/Gdańsk, prowadzą pomiary poziomu lotnych związków organicznych ( LZO) w powietrzu. Pobrane zostały też próbki wody po gaszeniu pożaru do badań. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku obserwuje wyniki jakości powietrza na stacjach pomiarowych. 

Aktualizacja, godz. 11.20

Trwa dogaszanie pożaru.
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich dziękuje straży pożarnej, policji oraz wszystkim zaangażowanym w działania na miejscu zdarzenia. Dzięki sprawnej akcji służb udało się uratować ok. 3000 m kw. budynku.

Aktualizacja, godz. 12.00

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że analiza wyników pomiarów parametrów powietrza uzyskanych ze stacji pomiarowych z Nowego Portu, Śródmieścia i Stogów w Gdańsku wykazała wzrost tylko poziomu pyłu zawieszonego (PM10). Aktualnie nastąpił spadek poziomu PM10 i nie przekracza granicy informowania. Poziomy stężenia tlenku węgla, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu utrzymują się w normie.


Ostatnio zmieniany: