| Wydrukuj

Pomoc w legalizacji pobytu, zatrudnienia, spraw administracyjnych, prawnych, pracowniczych, opieki zdrowotnej, psychologicznej, socjalnej, opieki nad dziećmi, czy łączenia rodzin – to cel uruchomienia sześciu punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców spoza UE. Dwa z nich uroczyście otwiera dziś Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

- Dla przybywających zza granicy taki punkt to często wizytówka naszego kraju, a także lokalnej społeczności. To rozwiązanie już się sprawdza, w tych punktach cudzoziemcy uzyskują konkretną pomoc oraz doradztwo. Otwierając oficjalnie punkt dziękuję zarówno zespołowi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, jak i CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, który jest operatorem projektu – podkreślił wojewoda podczas uroczystości w Kartuzach. 

Ośrodki znajdują się w:
- Gdańsku (ul. Dobra 8, 80-746 Gdańsk, tel. 533-327-348)
- Gdyni (ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia, tel. 533-327-359)
- Kartuzach (ul. 3 Maja 2/14, 83-300 Kartuzy, tel. 533-327-368)
- Starogardzie Gdańskim (ul. Rycerska 5, 83-200 Starogard Gdański, tel. 533-327-342)
- Chojnicach (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 A, 89-600 Chojnice, tel. 533-327-369)
- Słupsku (ul. Ojca Pio 2, 76-200 Słupsk, tel. 533-327-349)

Punkty prowadzone są przez specjalistów ds. doradztwa, dodatkowo w wyznaczonych godzinach pracują w nich także prawnicy, tłumacze, psychologowie. 

Punkty działają w ramach programu „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), a realizowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Poza zapewnieniem kompleksowego wsparcia (w tym cudzoziemcom polskiego pochodzenia) , celem programu jest także budowanie struktur i standardów systemu wsparcia dla cudzoziemców w oparciu o sieć współpracujących instytucji publicznych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych. Ponadto, integracja i adaptacja cudzoziemców w Polsce.

Program finansowany jest w z Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (75 procent) i budżetu państwa (25 procent). Pieniądze funduszu przyznawane są w ramach konkursów otwartych i zamkniętych oraz bez konkursu w przypadku dofinansowania dla instytucji publicznych posiadających monopol prawny w danym obszarze. Wartość programu: 2.801.334 zł (wkład FAMI: 2.101.000 zł, budżet państwa: 700.334 zł).

 

 


Ostatnio zmieniany: