| Wydrukuj

Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. Szansę na przyjęcie w szeregi SG mają osoby, które pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną.

Kto może zostać funkcjonariuszem SG?
- Kandydat powinien posiadać obywatelstwo polskie i mieć maksymalnie 35 lat. W niektórych przypadkach szansę na przyjęcie mają także osoby starsze, posiadające kwalifikacje lub umiejętności szczególnie przydatne w Straży Granicznej.
- Chętnych czeka rozmowa kwalifikacyjna i testy psychologiczne, w tym badanie wariografem.
- Drugi etap postępowania odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu kandydaci stają przed komisją lekarską, która ustala ich zdolność do służby.
- Po ślubowaniu w Komendzie MOSG w Gdańsku nowi strażnicy graniczni wysyłani są na ośmiomiesięczne szkolenie, a po nim rozpoczynają służbę w macierzystych jednostkach.
- Osoby chętne do pracy w Straży Granicznej będą mogły spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających, czy choćby przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej.
- Dokumenty rekrutacyjne można składać w najbliższej miejscu zamieszkania placówce Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej: www.morski.strazgraniczna.pl

 


Ostatnio zmieniany: