fot.www.port.gdynia.pl fot.www.port.gdynia.pl
| Wydrukuj

Sejm przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw. – Droga Czerwona w Gdyni w końcu może być zbudowana – powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Przyjęta nowelizacja dostosowuje przepisy krajowe do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

Dzięki nowelizacji nastąpi poprawa funkcjonowania polskich portów i przystani morskich, w tym świadczonych morskich usług.

Przepisy umożliwiają sprawniejszą realizację tzw. infrastruktury dostępowej do portów. Dzięki temu minister infrastruktury wraz z ministrem gospodarki morskiej po zasięgnięciu opinii samorządów, będzie mógł zaliczyć drogi dostępowe do portów jako drogi krajowe, w kontekście rozwoju międzynarodowej sieci transportowej TEN-T. Dzięki temu będą mogły być one objęte nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Najlepszym przykładem jest tzw. Droga Czerwona w Gdyni, która będzie mogła powstać z udziałem GDDKiA. – Droga Czerwona w końcu będzie mogła być zbudowana i poprawiać logistykę towarową Portu Gdynia, ale także komunikację drogową w samym mieście – podkreślił minister Marek Gróbarczyk.

Źródło - www.gov.pl/web/gospodarkamorska

 

 


Ostatnio zmieniany: