Fot. www.gov.pl/web/rodzina Fot. www.gov.pl/web/rodzina
| Wydrukuj

Od dziś (1 sierpnia) można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek.  Przypominamy także, że wniosek drogą tradycyjną można złożyć podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie.

By uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Jak poprawnie wypełnić wniosek – w załączeniu

Źródło - MRPiPS

 


Ostatnio zmieniany: