| Wydrukuj

1 310 532 złotych – to kwota dotacji dla samorządów, które skorzystały z programu dofinansowania wznawianych linii komunikacyjnych. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś z przedstawicielami beneficjentów pierwsze umowy. Gościem uroczystości był Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Dofinansowanie otrzymały:
- powiat człuchowski - 399 656 zł, 30 linii, 1276 km
- powiat kościerski, 19 429 zł, 3 linie, 98 km
- powiat słupski, 435 243 zł, 17 linii, 570 km
- powiat starogardzki, 76 123 zł, 6 linii, 281,8 km
- powiat sztumski, 85 056 zł, 4 linie, 194,4 km
- gmina Cewice, 8 893 zł, 1 linia, 18,3 km
- gmina Dzierzgoń, 221 830 zł, 18 linii, 669,4 km
- gmina Kwidzyn, 50 370 zł, 2 linie, 46 km

Przypomnijmy, że fundusz ma na celu zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Dopłacie podlegają linie komunikacyjne, niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Kwota przeznaczona na województwo pomorskie w 2019 roku to 15 813 935,77 zł. Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra.

Do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 9 wniosków ( łącznie 83 linie), wszystkie zostały objęte dopłatą (1 310 532 zł).
W skali kraju maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł.

Z uwagi na niepełne wykorzystanie przez samorządy tegorocznych środków, przyznanych w ramach funduszu województwu pomorskiemu, wkrótce ogłoszone zostaną kolejne nabory.


Ostatnio zmieniany: