| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał z samorządowcami z powiatów wejherowskiego, puckiego, lęborskiego oraz Gdyni - kolejnych 20 umów na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór z marca br.). Do beneficjentów trafi 18 666 721 złotych. Łącznie – samorządy w pierwszym (13 532 348 zł) i drugim naborze (18 666 721 zł) w roku 2019 otrzymają 32 199 069 złotych.

Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Powiat wejherowski - łączna kwota dofinansowania 8 239 574 zł:
- powiat wejherowski : 4 635 360 zł (remont drogi Szemud-Karczemki w Kielnie na odcinku200 m; przebudowa i rozbudowa na odcinku Szemud – Kamień, Kielno – Karczemki oraz budowa oświetlenia, chodników, zatok autobusowych, remont nawierzchni jezdni; przebudowa ul. Obwodowej w Redzie na odcinku kanału łyskiego do ul. Łąkowej)
- gmina miejska Rumia: 1 020 366 zł (przebudowa ul. Żwirki i Wigury od ronda Armii Krajowej do drogi krajowej nr 6 )
- gmina Szemud: 1 647 905 zł (budowa, przebudowa dróg w Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska )
- gmina Linia: 935 943 zł (przebudowa drogi Lewinko - Pobłocie Dabrówka; przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pobłociu; remont odcinka drogi Lewinko-Lewino)

Powiat pucki - łączna kwota dofinansowania 3 066 402 zł:
- powiat pucki: 1 722 892 zł (remont drogi Małe Bładzikowo- Rzucewo-Osłonino; przebudowa ul. Kwietniowej w Kazimierzu)
- gmina Krokowa : 1 343 510 zł ( przebudowa i remont dróg w Sławoszynie )

Miasto Gdynia - dofinansowanie : 1 572 171 zł (budowa infrastruktury drogowej dla obiektów oświatowych wraz z przebudową odcinków ul. Wiczlińskiej i Filipkowskiego)

Powiat lęborski - łączna kwota dofinansowania 5 788 574 zł :
- gmina Cewice : 2 279 118 zł (przebudowa drogi w Cewicach, Bukowinie i budowa ul. Spacerowej w Cewicach)
- gmina Nowa Wieś Lęborska: 1 461 953 zł (przebudowa ul. Bałtyckiej)
- Lębork : 1 754 467 zł (przebudowa ul. Weterynaryjnej, zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa ruchu na ul. Majkowskiego)
- gmina Wicko: 293 036 zł (przebudowa ul. Jeziornej w Sarbsku)

Województwo pomorskie otrzymało 259 242 291,64 zł limitu na dofinansowanie zadań w ramach FDS 2019. Wszystkie rekomendowane przez Wojewodę Pomorskiego zadania zostały zaakceptowane przez Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo Premier Mateusz Morawiecki zwiększył wcześniej przyznany limit o 12 698 421,00 zł dodając do listy podstawowej 6 inwestycji (5 gminnych oraz 1 powiatową) z listy rezerwowej.

Pełna lista beneficjentów na https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-drog-samorzadowych.html

 


Ostatnio zmieniany: