| Wydrukuj

Średni samochód ratowniczo- gaśniczy, zestaw oświetlenia terenu z agregatem prądotwórczym, zestawy hydrauliczne narzędzi ratowniczych  – to sprzęt o wartości ok. 1 200 000 zł ,  który otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim i Ochotnicza Straż  Pożarna w Sztutowie.

 Uroczystość przekazania, z udziałem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, odbyła się dziś w Nowym Dworze Gdańskim.

PPSP w Nowym Dworze Gdańskim otrzymała :

- średni samochód ratowniczo-gaśniczy o zwiększonym potencjale ratownictwa drogowego (wartość : 1 075 020 zł),

- zestaw do oświetlania terenu akcji z agregatem prądotwórczym (wartość : 25 000 zł),

- zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego (wartość : 83 221,80 zł).

 Środki na zakup sprzętu pozyskano z Projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” (realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego).

OSP w Sztutowie :

- zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (przekazany przez KPPSP w Nowym Dworze Gdańskim).

 

Przypomnijmy, że w tym roku środki finansowe przeznaczone na sprzęt i wyposażenie straży pożarnej w województwie pomorskim  wyniosły  40 835 319 zł ( OSP – 24 256 582 zł , PSP – 16 578 737 zł),  a w  2018 roku na ten sam cel przekazano -  29 117 252 zł (OSP – 17 016 752 zł, PSP – 12 100 500 zł).


Ostatnio zmieniany: