| Wydrukuj

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pojemnikiem na wodę ( 5000l), zbiornikiem na środek pianotwórczy (500l), działkiem pianowym, wyciągarką trafił dziś do strażaków-ochotników z Subkowych. To prezent od ich kolegów z Wejherowa. Na uroczystości przekazania wozu Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha reprezentował jego doradca - Ireneusz Szweda.


To kolejne wsparcie dla strażaków ochotników. Przypomnijmy, że w sierpniu br. 25 jednostek OSP z Pomorskiego (OSP Swornegacie, Ogorzeliny, Przywidz, Kolonia Ostrowicka, Bobowo, Bińcze, Stogi, Stare Pole, Gostkowo, Sobieszewo, Bojano, Pinczyn, Czeczewo, Kolonia, Krokowa, Osiek, Marynowy, Piece, Polnica, Przechlewo, Łubiana, Rytel, Sasino, Kępice, Sztutowo) otrzymało w sumie 4,4 mln zł od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 520 tys. zł od wojewódzkiego. Pieniądze pozwolą kupić strażakom nowe wozy ratowniczo – gaśnicze.
W latach 2016-2019 Ochotnicze Straże Pożarne w Pomorskiem otrzymały (lub otrzymają do końca tego roku) 80 samochodów wartych 60 013 780 zł.
I tak :
- w 2016 roku 11 wozów o wartości 8 324 068 zł (samorząd terytorialny – 5 576 614 zł, NFOŚIGW / WFOŚIGW – 598 190 zł, dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 1 200 000 zł, dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –552 440 zł, środki własne OSP – 197 302 zł, darowizny, fundacje, nadleśnictwa, etc.– 199 522 zł)
- w 2017 roku 16 wozów o wartości 12 008 490 zł (samorząd terytorialny - 6 926 515 zł, NFOŚIGW / WFOŚIGW - 894 600 zł, dotacja ksrg – 2 940 000 zł, dotacja MSWiA – 800 000 zł, środki własne OSP – 318 375 zł, środki ubezpieczeniowe (w dyspozycji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej) – 10 0000 zł, darowizny, fundacje, nadleśnictwa, etc.)– 29 000 zł)
- w 2018 roku 28 wozów o wartości: 21 401 222 zł ( samorząd terytorialny -10 959 406 zł, NFOŚIGW / WFOŚIGW – 4 970 700 zł, dotacja ksrg – 2 987 000 zł, dotacja MSWiA – 921 000 zł, środki własne OSP – 1 041 510 zł, środki ubezpieczeniowe (w dyspozycji KG PSP) – 129 612 zł, darowizny, fundacje, nadleśnictwa, etc.-391 994 zł)
- w 2019 roku zakupionych zostanie 25 wozów o wartości: 18 280 000 zł (samorząd terytorialny -7 740 000 zł, NFOŚIGW / WFOŚIGW – 4 921 000 zł, dotacja ksrg – 2 980 000 zł, dotacja MSWiA – 964 000 zł, środki własne OSP – 755 000 zł, środki ubezpieczeniowe (w dyspozycji KG PSP) – 920 000 zł).
W latach 2016-2019 r. jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Pomorskiem otrzymały 49 samochodów.
I tak:
- w 2016 roku 9 samochodów specjalnych
- w 2017 r. 4 samochody specjalne i 1 samochód ratowniczo-gaśniczy
- w 2018 r. 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych i 19 samochodów specjalnych
- do końca 2019 roku planowany jest zakup 8 samochodów ratowniczo- gaśniczych i 3 samochody specjalne.


Ostatnio zmieniany: