| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Program współpracy wojewody pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. Szczegóły - kliknij

 


Ostatnio zmieniany: