| Wydrukuj

Na milion złotych opiewa dotacja przyznana gminie Sulęczyno na „rozbudowę i przebudowę zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w Mściszewicach etap III”. Dofinansowanie inwestycji było możliwe dzięki staraniom wojewody Dariusza Drelicha, który zwrócił się do Premiera RP Mateusza Morawickiego z prośbą o przyznanie dotacji celowej ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Wojewoda podpisał dziś z Bernardem Gruczą, wójtem gminy Sulęczyno, stosowną umowę.

Gmina Sulęczyno jest jedną z tych, które mocno ucierpiały podczas nawałnicy z 2017 roku. Uszkodzona została m.in. infrastruktura drogowa, techniczna, a także budynki  administrowane przez gminę. Sytuacja finansowa samorządu stała się trudna. Gmina nie była w stanie  wygospodarować dodatkowych  pieniędzy na pełne pokrycie finansowe III etapu rozbudowy. Do Zespołu Szkół w Mściszewicach włączono 3 grupy przedszkolne, wzrosła również liczba uczniów, co pogłębiło trudności lokalowe – argumentował wojewoda we wniosku do Prezesa Rady Ministrów.

Przyznana dotacja pozwoli na realizację prac wykończeniowych, instalacyjnych, a także zagospodarowanie terenu. Przypomnijmy, że na I etap rozbudowy (zakończony w grudniu 2016 r.) samorząd otrzymał 155 000 zł dofinansowania.


Ostatnio zmieniany: