| Wydrukuj

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” 2020 samorządy mogą składać do 13 listopada 2019 r. Pieniądze przeznaczone są na tworzenie oraz funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
Oferty można składać pisemnie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – szczegóły.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  do 29 stycznia 2020 roku.

W ubiegłym roku , w ramach programu Maluch+,  w Pomorskiem utworzono 1,6 tys. nowych miejsc w 74 instytucjach. Szacuje się, że na Pomorzu do końca 2019 roku w 120 placówkach utworzonych zostanie 4,5 tys. miejsc opieki. W skali kraju w 2018 r. utworzono łącznie 16,3 tys. miejsc.


Ostatnio zmieniany: