| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył Małgorzacie Bielang powołanie na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Małgorzata Bielang była zastępczynią Moniki Kończyk (była kurator została konsulem RP w Sydney w Australii). Kierowała Wydziałem Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wcześniej przez 20 lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach na Podlasiu.


Ostatnio zmieniany: