| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich powołał 25 nowych konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia. Zadaniem konsultantów jest prowadzenie nadzoru nad doskonaleniem zawodowym lekarzy. Ponadto, w ich kompetencjach leży doradztwo i kontrola m.in. nowych metod leczenia, diagnostyki, pielęgnacji oraz dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.  Kadencja trwa 5 lat.

Uroczystość odbyła się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

Powołani konsultanci wojewódzcy:
⦁ dermatologia i wenerologia – dr n. med. Maria Czubek
⦁ okulistyka – dr n. med. Maciej Gawęcki
⦁ chirurgia dziecięcia – dr hab. n. med. Andrzej Gołębiewski
⦁ balneologia i medycyna fizykalna – dr n. med. Hanna Tomczak
⦁ endokrynologia i diabetologia dziecięca- prof. dr hab. n. med. Małgorzata
Myśliwiec
⦁ chirurgia ogólna – dr hab. n. med. Łukasz Kaska
⦁ audiologia i foniatria – dr hab. n. med. Tomasz Przewoźny
⦁ anestezjologia i intensywna terapia – lek. med. Andrzej Małek
⦁ chirurgia naczyniowa – dr n. med. Grzegorz Halena
⦁ ginekologia onkologiczna – dr hab. n. med. Dariusz Wydra
⦁ stomatologia dziecięca – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich
⦁ ortodoncja – dr hab. n. med. Anna Wojtaszek – Słomińska
⦁ transplantologia kliniczna – dr n. med. Justyna Bigda
⦁ otolaryngologia dziecięca – prof. dr hab. n. med. Waldemar Narożny
⦁ reumatologia – dr n. med. Małgorzata Sochocka–Bykowska
⦁ toksykologia medyczna – dr n. med. Wojciech Waldman
⦁ neurologia – prof. hab. dr n. med. Jarosław Sławek
⦁ urologia – dr hab. n. med. prof. nadz. gumed Marcin Matuszewski
⦁ neurochirurgia – prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc
⦁ nefrologia – prof. dr hab. n. med. Maria Alicja Dębska–Ślizień
⦁ zdrowie publiczne – dr hab. n. med. Łukasz Balwicki
⦁ chorób płuc u dzieci – lek. med. Ewa Sapiejka
⦁ rehabilitacja medyczna – dr hab. n. med. Dominika Szalewska
⦁ medycyna pracy – dr n. med. Jacek Parszuto
⦁ radioterapia onkologiczna – dr n. med. Krzystztof Konopka

Więcej - https://uwgdansk.bip.gov.pl/konsultanci-wojewodzcy/wykaz-konsultantow-wojewodzkich.html


Ostatnio zmieniany: