| Wydrukuj

Od 31 stycznia br. gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie centrów usług społecznych, których celem jest ułatwienie świadczenia usług dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności.

Centra usług społecznych zostaną utworzone dzięki zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę - „Ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych”, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 31 grudnia 2019 r.

Na konkurs przeznaczono 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostaną podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych przewidzianego w ustawie.

Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzyma łącznie 30 samorządów gminnych, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje oraz gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane drogą elektroniczną od 31 stycznia 2020 r. (od godz. 0.00) do 28 lutego 2020 r. (do godziny 12).

Więcej – kliknij

Pytania i odpowiedzi - kliknij


Ostatnio zmieniany: