| Wydrukuj

Wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Iwona Michałek i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podsumowali dziś rządowe programy społeczne m.in. na rzecz rodzin, osób starszych czy niepełnosprawnych w Pomorskiem. – W latach 2016 - 2019 do mieszkańców województwa trafiło ponad 7 miliardów złotych, na sam program Rodzina 500 plus było to 6,2 mld zł – podkreślił wojewoda, dziękując samorządowej rodzinie za sprawne przekazywanie pieniędzy, i przypominając słowa Premiera RP Mateusza Morawieckiego, że celem celów jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie.

Konferencję rozpoczęto od wręczenia pomorskim samorządom promes dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „MALUCH+”.  W naszym województwie  wsparcie(moduł 1a oraz 1 b) otrzyma 9 samorządów (Studzienice, Dziemiany, Lipusz, Lubichowo, Smętowo Graniczne, Ustka, gmina Słupsk, Smołdzino, Sopot na sumę 6 894 380,37 zł.).

W 2020 roku  do samorządów i podmiotów prywatnych z Pomorskiego, które chcą uruchamiać nowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub nowe miejsca w już funkcjonujących żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna trafi 33,1 mln złotych.

Przed spotkaniem z samorządowcami wiceminister i wojewoda gościli w tczewskim ośrodku opiekuńczym.
- W ekonomii społecznej i solidarnej chodzi przede wszystkim o drugiego człowieka – powiedziała wiceminister. - Celem nie jest zysk, ale działanie na rzecz społeczeństwa poprzez zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla wielu z nich zatrudnienie na otwartym rynku pracy pozostaje niedostępne.

Iwona Michałek przypomniała, że w Polsce działa ok. 94 tys. podmiotów ekonomii społecznej. To m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, podmioty kościelne czy koła gospodyń wiejskich. Ze względu na specyfikę działalności mają one ograniczone możliwości korzystania z oferty banków komercyjnych. Dlatego, by wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oferuje tym podmiotem preferencyjne pożyczki w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Jest to zarówno wsparcie na start do 100 tys. zł, jak także na rozwój działalności – do 500 tys. zł.
Dzięki tym środkom więcej osób wykluczonych społecznie otrzymuje pomoc. Łączna kwota środków na realizację założeń projektowych wynosi 158,9 mln zł, co pozwoli uruchomić ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie w ramach tego projektu udzielane będzie do końca 2023 roku.

Realizacja programów rządowych w Pomorskiem (lata 2016-2019):
Program „Rodzina 500+”:  wsparcie rodzin - 6,2 mld zł.
Program „Dobry Start”:  300 zł jednorazowego wsparcia dla 300 tys. uczniów rozpoczynających rok szkolny - 173 mln zł od początku trwania programu, czyli  2018 roku
Program „Karta Dużej Rodziny”: uprawnienia i zniżki dla rodzin wielodzietnych, na koniec 2019 roku z programu korzystało niemal 270 tys. osób (390% wzrostu w porównaniu  do 2015 roku)
Program „Posiłek w szkole i w domu”: od 2016 roku do końca 2019 roku - 166 mln zł na pomoc w dożywianiu dzieci oraz osób dorosłych
Program „Maluch+”: w latach 2016-2019 na utworzenie 471 placówek dla 14,2 tys. dzieci przekazano - 67,4 mln zł. Na szkolenia z zakresu form opieki oraz organizacji i finansowania opieki nad dziećmi do lat 3  przeznaczono - 1,15 mln zł.
Fundusz Solidarnościowy: w ramach wszystkich programów Funduszu:
•    Opieka wytchnieniowa
•    Usługi opiekuńcze
•    Centra Opiekuńczo-Mieszkalne
•    Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 w województwie pomorskim od momentu rozpoczęcia programu w 2019 roku przekazano - 13,26 mln zł.

Szczegółowe podsumowanie programów - w załączeniuOstatnio zmieniany: