| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski w związku z zagrożeniem pojawienia się na terenie woj. pomorskiego koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, wydał dziś (środa, 4 marca 2020 r.) kolejne decyzje wprowadzające stan podwyższonej gotowości w szpitalach.

Wprowadzono stan podwyższonej gotowości w:
• 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul. Polanki 117
•Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, ul. Szczecińska 16
•Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6
•Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, ul. Polanki 119
•Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach, ul. Kuracyjna 30
•Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku (dla podmiotu leczniczego: Szpital Specjalistyczny Ustka, ul. Adama Mickiewicza 12 w Ustce).

Stan podwyższonej gotowości w tych szpitalach oznacza m.in. poszerzenie bazy łóżkowej, wstrzymanie zaplanowanych wcześniej przyjęć i przyjmowanie wyłącznie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zabezpieczenie personelu medycznego w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przygotowanie do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Ponadto, stan podwyższonej gotowości w zakresie gotowości do oddelegowania personelu medycznego do Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku wprowadzono w COPERNICUS Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o. w Gdańsku.

Przypominamy, że decyzją Wojewody Pomorskiego z 28 lutego br., stan podwyższonej gotowości obowiązuje również w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy przy ul. Smoluchowskiego 18 w Gdańsku i Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej przy ul. Powstania Styczniowego 9B w Gdyni, a Copernicus Podmiot Leczniczy ,7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku , SPZPZ MSWiA w Gdańsku oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przy ul. Dębinki 7 zostały zobowiązane do oddelegowania personelu medycznego do Szpitala Zakaźnego i Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Możliwość wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości w szpitalach daje art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993).


Ostatnio zmieniany: