| Wydrukuj

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wszystkie gminy woj. pomorskiego, na polecenie wojewody, wyznaczyły pracowników, którzy telefonicznie (lista gmin i nr tel. w załączniku) będą informować i odpowiadać na pytania mieszkańców.

Można dzwonić w sprawach:
- dostarczenia żywności dla osób starszych, samotnych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie rodziny, znajomych etc.
- dostarczanie żywności dla osób i ich rodzin podlegających kwarantannie domowej
- pomocy społecznej (w tym pieczy zastępczej, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów seniora, domów pomocy społecznej, senior plus itd.).

W interwencyjnych przypadkach (codziennie godzinach 7.45 -18) można dzwonić na infolinię - 58 30 77 565 - Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku.

 


Ostatnio zmieniany: